Colleges via de televisie

GRONINGEN, 13 NOV. Alfa-studenten van de Groningse Universiteit kunnen met ingang van het studiejaar 1987-1988 colleges van hun docenten rechtstreeks via de televisie ontvangen. In samenwerking met de Noordelijke kabelexploitant CasTel zullen de colleges in heel Groningen, Drenthe, Overijssel en een deel van de Noord-Oostpolder worden uitgezonden.