Ambtenaar beboet voor storten slib

DEN HAAG, 13 NOV. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een ambtenaar van de gemeente Boarnsterhim gisteren veroordeeld tot een boete van 1.500 gulden. De man heeft leiding gegeven aan het illegaal dumpen van slib door de gemeente in het Pikmeer bij Grouw.

De Hoge Raad bepaalde in het zogeheten Pikmeer-arrest dat als een gemeente niet strafrechtelijk kan worden aangepakt, dit ook geldt voor de ambtenaren. Tientallen milieuzaken in Nederland werden naar aanleiding van dit arrest opgeschort. De Hoge Raad verwees de zaak terug naar het hof in Leeuwarden. Dat bepaalde gisteren dat het dumpen van vervuilde baggergrond niet behoort tot de aan de gemeente opgedragen bestuurstaken. De gemeente zou daarom kunnen worden vervolgd. Dat geldt daarom ook voor de ambtenaar. Het hof vindt dat het maatschappelijk onaanvaardbaar is dat de ambtenaar niet strafrechtelijk kon worden aangepakt.

De advocaat van de ambtenaar, mr. G. Kamsma, reageerde teleurgesteld op het arrest. “Wij zullen zeker opnieuw in cassatie gaan. Deze uitspraak past absoluut niet bij eerdere jurisprudentie van de Hoge Raad”, aldus Kamsma.

Zij stelde tijdens de zitting dat het baggeren en dumpen van het slib als één handeling moet worden gezien. Dat is volgens de advocaat een publiekrechtelijke taak waarvoor de gemeente en de ambtenaar niet kunnen worden vervolgd.

Procureur-generaal mr. P. Roelse had twee weken geleden ook 1.500 gulden boete geëist. Hij stelde dat het hier ging om twee handelingen. Enerzijds het uitbaggeren van de Groundaem en anderzijds het storten van het slib in het Pikmeer. Het storten van het slib kon volgens de procureur-generaal niet gezien worden als een publiekrechtelijke taak omdat het zonder vergunning gebeurde.

Het hof volgt de advocaat, in zoverre dat de handelingen als één geheel moeten worden gezien. Het hof stelt echter dat uit de stukken blijkt dat de gemeente bewust heeft afgezien van het uitbaggeren van de Groundaem, gelijktijdig met het storten van het slib in het Pikmeer. Nu dit toch onder leiding van de ambtenaar is gebeurd, valt dit niet onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente en de ambtenaren genieten daardoor geen strafrechtelijke immuniteit.