37 Miljoen gulden voor sanering kottervloot

Het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij heeft 28,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor het uit de vaart nemen van Nederlandse viskotters.

Bovenop dat bedrag komt ongeveer 8,5 miljoen als bijdrage van de Europese Unie. De saneringsregeling is opgesteld naar aanleiding van de lage visquota voor 1996. Met het beschikbare geld kunnen naar verwachting bijna veertig van de ongeveer vierhonderd in aanmerking komende boten uit de vaart worden genomen. De Europese Commissie heeft de regeling goedgekeurd.

De uitkoopregeling maakt het mogelijk een bijdrage te leveren aan de definitieve onttrekking van vissersvaartuigen (vooral kotters) uit de wateren van de Europese Unie, aldus het ministerie. Voor de overblijvende boten blijft er dan meer te vangen over.