VEB wil Endemol horen over Sport7

ROTTERDAM, 12 NOV. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) gaat beursnieuwkomer Endemol om opheldering vragen over de 175 miljoen aan extra verliezen die Sport7, voor bijna 20 procent in handen van de tv-producent, de komende periode voorziet. De VEB vraagt zich onder meer af of Endemol dit al voor de beursgang, een week geleden, had moeten melden.

“In de afgelopen weken is de situatie rond Sport7 in een heel ander daglicht komen te staan,” zegt VEB-directeur drs P. de Vries: “Mogelijk is de financiële betrokkenheid van de aandeelhouders veel groter dan aanvankelijk aangenomen. Gezien het grote belang van Endemol bij Sport7 is de kans groot dat het bedrijf mee moet doen met een kapitaaluitbreiding.” Behalve aandeelhouder is Endemol ook de belangrijkste programmaleverancier van Sport7 met een contract voor drie jaar.

Directeur dr. H. Kivits van Sport7 zei zaterdag in deze krant dat de zender afstevent op een extra aanloopverlies van 175 miljoen gulden door de beslissing de zender 15 maanden langer gratis door te geven dan begroot. De aandeelhouders moeten daarom met aanvullende financiering komen.

Mogelijk had Endemol volgens de VEB al voor de beursgang melding moeten maken van de nieuwe perspectieven die Kivits twee weken geleden aan de aandeelhouders presenteerde. Toen is afgesproken dat onderzoek zal plaatshebben naar additionele financiering: “Ik ga met financiële mensen van ons en de aandeelhouders om tafel zitten om te bespreken hoe we dat doen. Het kan gaan om extra aandelenkapitaal of om leningen.” In de prospectus bij de beursgang wordt echter enkel gesproken over een maximaal financieel risico voor Endemol van 39 miljoen gulden “in de veronderstelling dat (...) Endemol geen additionele stortingen zal verrichten”.

Op dit moment kan De Vries “moeilijk inschatten” of Endemol meer openheid had moeten geven. “Wellicht heeft het formeel juist gehandeld omdat het geen verplichting heeft tot storting van extra kapitaal over te gaan.” Volgens Endemol zelf zijn er geen besluiten gevallen omtrent extra verliezen of benodigde financiering.

De woordvoerder suggereert dat Kivits refereert aan een vergadering op 28 oktober van de 'stuurgroep' van Sport7. Daarbij waren alle aandeelhouders weliswaar vertegenwoordigd maar ze is niet beslissingsbevoegd.

    • Jaco Alberts