Vakbond: 'muisarm' dè kwaal van deze tijd

AMSTERDAM, 12 NOV. De Dienstenbond FNV vindt dat er snel maatregelen genomen moeten worden om de ziekte RSI, waaronder de 'muisarm', tegen te gaan. Werkgevers, arbo-diensten en werknemers moeten daartoe samen stappen ondernemen. De ziekte zou de beroepskwaal van de jaren negentig dreigen te worden en treft vooral mensen die werken aan een beeldscherm.

De FNV presenteerde gisteren het rapport RSI bij beeldschermwerk; preventie en reïntegratie. De bond inventariseerde de gevolgen van de ziekte en zocht naar mogelijke oplossingen.

Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor diverse aandoeningen die kunnen ontstaan door het steeds herhalen van belastende bewegingen in de werksituatie. Deze aandoeningen stonden vroeger bekend als tenniselleboog, nekpijn en schouderpijn bij kantoor- en computerwerkers. In de middeleeuwen werd al gesproken van 'monnikskramp' waarover monniken klaagden die de hele dag moesten schoonschrijven. Veelvoorkomende en erkende vormen van RSI zijn het carpaal tunnel syndroom (een blessure aan de hand) en tal van andere pees- en peesschedeontstekingen. Vooral in de handen, polsen, armen, nek en schouders treedt pijn, vermoeidheid en irritatie op. Volgens de ergonomen G. Huppes en E. Koningsveld, die al eerder in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verschijnsel RSI in kaart brachten, behoort ongeveer een derde van de werkzame beroepsbevolking in Nederland tot de risicogroep.

De Dienstenbond wijst erop dat aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de polssteun waardoor de pols tijdens het tikken wordt ontlast, bij het werken aan een beeldscherm de ziekte RSI kunnen voorkomen.