Uitbreiding NAVO

In zijn bijdrage van 2 november betoogt de heer H. Feddema op goede gronden dat een uitbreiding van de NAVO met enkele landen in Midden-Europa afbreuk doet aan een veiliger en stabiel Europa. Als aanvulling kunnen nog twee zaken vermeld worden.

In de eerste plaats is het heel wel mogelijk dat een mogelijke uitbreiding ook door het Amerikaanse en Westerse militair-industriële complex gesteund wordt.

Het tweede aspect betreft de democratische controle van het leger in de desbetreffende Midden-Europese landen. Het huidige officierenkorps stamt nog vrijwel geheel uit de communistische periode. Het is nauwelijks voorstelbaar dat de NAVO-landen hun meest geheime informatie zonder reserves zullen delen met deze officieren, die veelal zijn opgeleid en gekneed in Moskou en geselecteerd op trouw aan het communisme.

Het lijkt veel verstandiger ook de landen in Midden-Europa de weg der geleidelijkheid te laten bewandelen. Met een nieuwe generatie in het leger en vooral een voortgaande democratisering van de maatschappij kan vervolgens, zo mag worden aangenomen, een eventuele integratie in de NAVO-structuren plaatsvinden. Het valt immers nauwelijks vol te houden dat het huidige Rusland een militaire bedreiging vormt voor landen in Midden-Europa. De Westerse aandacht zou zich veeleer moeten richten op de Baltische staten, de Oekraïne, Wit-Rusland en Roemenië.

    • Maarten Koning