Twee legerleidingen; Ontslagen verdelen leger van Serviërs

SARAJEVO, 12 NOV. Het leger van de Bosnische Serviërs lijkt diep verdeeld door het ontslag, zaterdag, van bevelhebber Ratko Mladic en zijn naaste medewerkers. De ontslagen officieren weigeren het ontslag te accepteren en er lijken nu twee rivaliserende legerleidingen te bestaan.

Mladic en rond tachtig andere hoge officieren werden zaterdag door de president van de Servische Republiek in Bosnië, Biljana Plavsic, ontslagen in het kader van een herstructurering. Ten aanzien van Mladic liet Plavsic weten hem niet te kunnen herbenoemen wegens “de alom bekende opvattingen van de internationale gemeenschap”. Die eist Mladic' berechting als oorlogsmisdadiger.

Mladic zelf heeft niet op zijn ontslag gereageerd. Hij is al maanden niet in het openbaar gezien en zelfs is niet duidelijk of hij zich in zijn hoofdkwartier in Han Pijesak of in Belgrado bevindt. Maar zijn rechterhand, de eveneens ontslagen generaal Milan Gvero, liet gisteren weten dat niemand binnen het leger van de Bosnische Serviërs de ontslagen accepteert. “Geen enkele legereenheid, geen enkele officier aanvaardt deze stap. Er is [door Plavsic] een parallel centraal commando geschapen. Dat is een gevaarlijke poging om verdeeldheid te zaaien onder de Serviërs”, aldus Gvero.

Een andere generaal, Zdravko Tolimir, zaterdag ontslagen als chef van de veiligheidsdienst van het leger, bevestigde Gvero's mededeling gisteren in een gesprek met generaal Michael Walker van de vredesmacht IFOR. Volgens een IFOR-woordvoerder verzekerde hij Walker dat IFOR als vanouds alleen met hem de zaken moet bespreken die de Bosnische Serviërs betreffen. Maar de woordvoerder voegde daaraan toe dat Tolimir “niet gerust” leek over zijn toekomst en dat er in de leiding van het leger duidelijk “een politieke strijd” wordt uitgevochten.

Een groep van honderd hoge Bosnisch-Servische officieren gaf gisteren een verklaring uit waarin de ontslagen “met walging” werden veroordeeld en waarin “volledige steun” werd uitgesproken voor “het hoofdkwartier dat wordt geleid door generaal Mladic”. De door president Plavsic benoemde opvolgers van de ontslagen generaals werden omschreven als “lichtgewicht partijbonzen zonder militaire opleiding of gevechtservaring”.

Naar aanleiding van de verdeeldheid riep Mladic' zaterdag benoemde opvolger, generaal Pero Colic, gisteren de hoogste legerleiders bijeen. Volgens de verklaring van de honderd officieren kwam er niemand opdagen en ging de bijeenkomst dus niet door. Maar het persbureau van de Bosnische Serviërs, SRNA, verspreidde een heel andere versie. Colic had zich met de bijeengeroepen legerleiders verstaan, waarna het gezelschap de ontslagen van zaterdag en alle andere beslissingen over de reorganisatie van het leger zou hebben ondersteund. SRNA meldde ook dat sommige ontslagen generaals een andere legerfunctie krijgen; de overigen - onder wie Mladic, Gvero en Mladic' plaatsvervanger Milutinovic - zijn met pensioen gestuurd. Generaal Tolimir is de functie van adviseur van president Plavsic aangeboden, zo meldde SRNA. (Reuter, AP, AFP)