Stellingen

De ontkerstening die de westerse wereld sedert enkele decennia ondergaat, leidt tot een ernstige vermindering van het historisch bewustzijn en tot een grove aantasting van onze cultuurhistorische wortels.

T.A.S.M. PANHUYSEN, Katholieke Universiteit Nijmegen

Het feit dat de ik-vorm in wetenschappelijke teksten taboe is, wijst erop dat wetenschappers nog te weinig verantwoordelijkheid durven te nemen voor hun onderzoeksresultaten.

W. BOSVELD, Universiteit van Amsterdam

Het niet hebben van een vaatwasmachine in een groot gezin geeft ruime mogelijkheden voor het voeren van diepgaande gesprekken.

A.M. SPIJKERBOER, Universiteit van Utrecht

Het aantal gemeentelijke zitbankjes op het stadsplein is omgekeerd evenredig met de invloed van de plaatselijke horeca-ondernemingen in de gemeenteraad.

S. VAN BAARS, Technische Universiteit Delft

Naar schatting heeft de aarde zo'n één à twee biljoen omwentelingen om haar as gemaakt. Het is dus geen wonder dat de wereld volledig dolgedraaid is.

E. VAN DAM, Katholieke Universiteit Brabant