'Spanje verkocht Rwandezen wapens'

MADRID, 12 NOV. Spanje wordt beschuldigd het internationale wapenembargo te hebben geschonden dat in 1994 tegen Rwanda werd ingesteld na de massale slachtpartijen waarbij honderdduizenden Tutsi's om het leven werden gebracht.

Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door de Verenigde Naties heeft in mei van dat jaar vanuit Madrid een leverantie van zeker dertig ton wapens aan de toenmalige Hutu-regering plaatsgevonden. De huidige Spaanse regering heeft de levering ontkend, maar medewerking toegezegd aan nader onderzoek.

De kwestie van de Spaanse wapenleveranties maakt deel uit van een onderzoek naar het schenden van het embargo door een groot aantal landen. Volgens het Spaanse dagblad El País gaat het hierbij om wapens afkomstig uit Frankrijk, België, Italië, Groot-Brittannië, Bulgarije, Tsjechië en het voormalige Joegoslavië. Daarnaast wordt Zaïre beschuldigd van het actief herbewapenen van paramilitaire Hutu-bendes.

In het geval van Spanje zou het handelen om een Nigeriaans B-707 vliegtuig dat op 24 mei 1994 vanaf het Madrileense vliegveld Barajas vertrok. Aan boord zouden zich meer dan dertig ton tweedehands Portugese G-3 geweren bevonden hebben. Na een tussenstop op Malta - waarbij een van oorlogsmisdaden verdachte Hutu-militair aan boord stapte - zou het vrachtvliegtuig zijn doorgevlogen naar Goma in Zaïre. De wapens zouden daar zijn uitgeladen en doorgeleverd aan de toenmalige Hutu-regering in Rwanda.

De regering onder leiding van premier Aznar heeft ontkend dat er sprake is geweest van een wapentransport. In een getuigenis voor de onderzoekscommissie van de VN wijzen de Spaanse autoriteiten er op dat er “in de afgegeven documenten” geen sprake is van een dergelijk transport. Volgens Madrid zou het vliegtuig, na te zijn vertrokken uit het Belgische Ostende, zijn doorgevlogen naar het Canarische eiland Lanzarote waar een lading verse tonijn werd ingeladen. De vis zou vervolgens in Madrid weer zijn uitgeladen.

Inmiddels is door een aantal organisaties als Amnesty International en Artsen zonder Grenzen om een uitgebreid onderzoek in Spanje verzocht. De Spaanse minister van Defensie, Serra, is gevraagd in het parlement uitleg te geven.

De mogelijke Spaanse betrokkenheid bij wapenleveranties aan de Rwandese Hutu's heeft tot opschudding in geleid, mede door de moord op twee en mogelijk drie Spaanse missionarissen door Hutu-milities in het Zaïrese grensgebied met Rwanda.

    • Steven Adolf