Ritsma verliest rechtszaak over sponsorkleding

ROTTERDAM, 12 NOV. Europees- en wereldkampioen schaatsen Rintje Ritsma en zijn coach Wopke de Vegt mogen bij internationale wedstrijden niet de kleding van hun eigen sponsor dragen. De schaatsbond (KNSB) hoeft Ritsma bij gelijke sportieve prestaties niet dezelfde premies te geven als de leden van de kernploeg. Dat is de uitkomst van het kort geding dat Ritsma tegen de bond had aangespannen.

Tot nu toe wilde Ritsma niet akkoord gaan met voorstellen van de bond voor een nieuwe overeenkomst. Omdat hij zich benadeeld voelde ten opzichte van de kernploegleden, stapte hij naar de rechter. Op alle onderdelen stelde rechtbankpresident mr. P. Broekhoven hem vanochtend in het ongelijk. Volgens KNSB-voorzitter W. Schenk kunnen de onderhandelingen met de ploeg van Ritsma nu worden heropend.

Cruciaal in het vonnis is het feit dat de schaatser als lid van het gewest Friesland indirect lid is van de KNSB en dat De Vegt, om als trainer-coach een licentie van de bond te verkrijgen, aangesloten moet zijn bij een gewest dat lid is van de bond. Dat heeft tot gevolg dat beiden zich moeten onderwerpen aan de reglementen van de bond, inclusief de kledingvoorschriften.

“Het is aannemelijk dat Ritsma en De Vegt al vele jaren weten dat hun door de KNSB kledingvoorschriften worden opgelegd, wanneer zij deel uitmaken van de nationale selectie”, aldus de rechter, die erop wijst dat de sponsorovereenkomsten van de KNSB veel ouder dan de overeenkomsten van Ritsma en De Vegt met hun sponsors. Ritsma behoort tot de nationale selectie wanneer hij voor Nederland uitkomt. Dat is het geval bij alle internationale wedstrijden.

Ritsma trad vorig jaar uit de kernploeg en begon een privé-ploeg, met Sanex als hoofdsponsor. Vorig seizoen reed Ritsma internationale wedstrijden in KNSB-kleding, met de logo's van Aegon en Deloitte & Touche, de sponsors van de bond. Omdat hij de voorstellen van de bond onbillijk vindt, achtte hij zich ook niet langer verplicht in KNSB-kleding te schaatsen. De rechter vindt de vergoeding die de bond Ritsma biedt, echter “niet apert onredelijk”.

De Vegt mocht zich van de rechter vorig seizoen in eigen kleding op het ijs begeven. Toen was er geen contractuele relatie tussen De Vegt en de KNSB. Bovendien nam hij een andere (financiële) positie in dan de leden van de nationale selectie en de bondscoach van de KNSB, zegt de rechter. Omdat nu al voor aanvang van het seizoen vaststaat dat de Vegt als coach van Ritsma optreedt, is er geen sprake van onduidelijkheid over de positie van De Vegt. Ook woog de rechter mee dat de bond bereid is reis- en verblijfskosten van De Vegt te betalen. De bond wil de coach in neutrale kleding op het ijs.

Ritsma en De Vegt beraadden zich vanochtend na de uitspraak op eventuele nadere stappen.