OESO: economie VS blijft goed

PARIJS, 12 NOV. De economie van de Verenigde Staten blijft zich voorlopig gunstig ontwikkelen. De produktie zal zeker tot eind 1997 verder toenemen in een gematigd tempo dat nauwelijks inflatiegevaar meebrengt. De werkloosheid kan wel iets oplopen, maar blijft internationaal gezien op een laag niveau van ongeveer 5,5 procent van de beroepsbevolking.

Dat voorspelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in haar vandaag gepubliceerde jaarlijkse rapport over de Amerikaanse economie.

Volgens de OESO zal de Amerikaanse economie dit jaar groeien met 2,4 procent en volgend jaar met 2,1 procent. Zowel de consumentenbestedingen, de investeringen als de export zullen daaraan bijdragen.

Door de sterke groei van de werkgelegenheid (1,9 miljoen nieuwe banen in de eerste acht maanden van dit jaar, 2,25 miljoen in 1995 en bijna 12 miljoen sinds 1991) zal de Amerikaanse consument voldoende vertrouwen in de economie houden om zijn bestedingen verder te vergroten. Bedrijven zullen meer gaan investeren om de verscherping van de concurrentie te kunnen bijbenen. Verder kunnen Amerikaanse exporteurs door kwaliteit gunstige kostenstructuur hun marktaandelen verder vergroten.

De stijging van de rente op de kapitaalmarkt eerder dit jaar, kan een remmend effect krijgen op de economische groei. Daarnaast is er volgens de OESO reden tot bezorgdheid over de financiële positie van de Amerikaanse huishoudens. De verhouding tussen schulden en inkomens is de afgelopen drie jaar flink opgelopen, wat tot voorzichtigheid in de uitgaven kan leiden.

Al met al wegen de gunstige factoren duidelijk zwaarder dan de potentiële risico's, aldus de OESO. Wel is het zaak dat het stelsel van centrale banken in de VS waakzaam blijft tegen opleving van de inflatie (iets meer dan 2 procent). De rentetarieven zouden uit voorzorg iets omhoog moeten.

De OESO constateert dat zonder nieuwe maatregelen het overheidstekort volgend jaar weer oploopt. Verder moeten de VS meer werk maken van structurele hervormingen in de financiële dienstverlening en de gezondheidszorg. (ANP)