NS-vakbonden

De Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden voeren weer hun rituele najaarsdans op naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het beroemde en beruchte 'heide-akkoord' dat vorig jaar is gesloten bevatte onder andere de belofte dat tot april 1998 de arbeidsrust werd gegarandeerd.

Dit tot grote opluchting van de treinreizende burger die een aantal malen in de voorafgaande jaren met - onverwachte en altijd ongelegen - stakingen door het actievoerende treinpersoneel werd geconfronteerd.

Thans lijkt het erop dat de vakbonden weer vervallen in hun oude strategie waarbij zij wederom kiezen voor de weg van de minste weerstand. Over de ruggen van de reiziger heen wordt gedreigd naar het stakingswapen te grijpen om een arbeidsconflict uit te vechten waar diezelfde reiziger buiten staat. Het gaat om een intern conflict tussen de werkgever en het personeel over met name de flexibilisering van het werk.

Als de vakbonden niets anders weten te bedenken dan op te roepen tot staking, getuigt dat slechts van gebrek aan creativiteit en erger nog: van minachting voor de treinreiziger. Als de vakbonden hun dreiging doorzetten en hun achterban weten op te zetten tot een staking, valt er niet veel te verwachten van verdere onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden van het NS-personeel.

    • Mr. S.B.J. van Heijst