Nog geen akkoord over omvang IFOR2

BRUSSEL, 12 NOV. De zestien NAVO-lidstaten vinden dat er ook in 1997 een internationale vredesmacht in Bosnië moet zijn, maar over de precieze omvang en taken bestaat nog geen consensus. Dat bleek gisteren na een bijeenkomst van de NAVO-ambassadeurs over de opvolger van de huidige multinationale vredesmacht IFOR.

Een meerderheid van de NAVO-landen blijkt voorstander van handhaving van een vredesmacht in Bosnië met een omvang van 20.000 tot 30.000 man. Maar nog niet alle landen, en met name de Verenigde Staten, hebben zich uitgesproken over de manier waarop IFOR moet worden voortgezet. De VS leveren de grootste bijdrage aan de huidige troepenmacht, waarvan het mandaat afloopt op 20 december.

De NAVO-ambassadeurs kregen gisteren door de militaire autoriteiten vier opties voorgelegd: totale terugtrekking van IFOR (optie a), een vredesmacht enkel belast met afschrikking (b), een vredesmacht belast met afschrikking en stabilisering, die voorrang geeft aan militaire taken maar ook wat burgerlijke taken vervult (c) en voortzetting van de huidige vredesmacht (d). IFOR 2, ook wel FOFOR (follow-on-force) genoemd, zou een mandaat van een jaar krijgen.

Een meerderheid van de NAVO-lidstaten schaarde zich gisteren achter optie c, waarvoor naar schatting 20.000 à 30.000 militairen nodig zijn. De huidige vredesmacht bestond uit maximaal 60.000 manschappen. Bronnen bij de NAVO sluiten niet uit dat begin 1997 wordt begonnen met optie c, waarna in de loop van het jaar geleidelijk wordt overgegaan tot optie b. Morgen worden de vier opties besproken met de niet-NAVO-landen die deelnemen aan de vredesmacht in Bosnië. Morgenmiddag vertrekt de secretaris-generaal van het Atlantisch bondgenootschap, Javier Solana, naar Washington waar hij onder anderen de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie zal ontmoeten.

De keuze voor een van de vier opties wordt niet verwacht vóór een internationale Bosnië-conferentie donderdag in Parijs, waar het politieke kader voor de verlenging van IFOR wordt uitgewerkt. Het besluit over FOFOR zou volgende week maandag kunnen vallen, maar er wordt ook rekening mee gehouden dat de VS zich dan nog niet uitspreken. In Washington is nog een discussie gaande over de voortzetting van IFOR, tussen de Democratische regering-Clinton en het door de Republikeinen gedomineerde Congres.

Als de NAVO-ambassadeurs consensus hebben bereikt waarbij ook de niet-IFOR troepenleveranciers zich aansluiten, krijgt het militair comité van het Atlantisch bondgenootschap de opdracht de gekozen optie verder uit te werken. Ook moet de VN-Veiligheidsraad zich nog uitspreken over de verlenging van het mandaat van IFOR. Een definitieve goedkeuring wordt verwacht op 10 december, als de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Brussel bijeenkomen.

    • Birgit Donker