Nachtvluchten Beek

Vele Limburgers zijn diep getroffen door het verkeerde besluit van het paarse kabinet met betrekking tot het toestaan van nachtvluchten. De Limburgers voelen zich door het huidige kabinet behoorlijk gemanipuleerd vanwege de schijnargumenten, die de regering gebruikt in de vorm van het alleen mogen vliegen gedurende de randen van de nacht.

Alsof de randen geen integraal geheel vormen met de totale nachtelijke tijdperiode. Afgezien van het feit, dat met name ouderen en kinderen en zieken een goede nachtrust niet kunnen ontberen.

Nederlandse chartermaatschappijen zijn niet geïnteresseerd in vliegveld Beek, en niet geheel ten onrechte. Reeds lang is bekend dat het vliegveld Beek een marginaal verschijnsel is in de driehoek van Düsseldorf, Brussel en Schiphol. Mevrouw Jorritsma heeft op de haar gebruikelijke arrogante wijze getracht deze zaak naar haar hand te zetten, terwijl minister De Boer een pijnlijke nederlaag moest incasseren. Helaas heeft het paarse kabinet onvoldoende rekening gehouden met alle randvoorwaarden die hadden kunnen leiden tot een politiek evenwichtig besluit. Nu is niemand tevreden, het allerminst de Limburgers, want hun welzijn en gezondheid staan op het spel terwijl de natuur en het Limburgse milieu snel achteruitgaan.

    • Dr. John Hart