Minima besteden veel geld aan gezondheidszorg

AMSTERDAM, 12 NOV. Sociale minima geven een onevenredig groot deel van hun inkomen uit aan medische voorzieningen. Dit blijkt uit onderzoek van de vakcentrale FNV. De bond roept het kabinet op om de nieuwe regeling voor de eigen bijdrage in de ziektekosten terug te draaien.

De FNV onderzocht het bestedingsgedrag aan kosten voor de gezondheid van 1.163 mensen met een inkomen dat op of rond het sociaal minimum ligt. De onderzoekers concluderen dat minima zes tot zeven procent van hun netto-minimuminkomen aan medische kosten besteden. De FNV gaat ervan uit dat dit percentage hoger is dan het landelijke, omdat uit het onderzoek blijkt dat “de medische consumptie toeneemt naarmate de sociaal economische status lager is”. Het gaat daarbij om het gebruik van medicijnen, fysiotherapie en psychologische behandelingen. Huishoudens die van een uitkering rond moeten komen en kinderen hebben geven 8,4 procent van hun inkomen uit aan medische voorzieningen.

Volgens FNV-bestuurder H. Muller blijkt uit eerder onderzoek dat mensen met een minimuminkomen een slechtere gezondheid hebben en daardoor meer van gezondheidszorg gebruik maken. “Arme mensen gaan vijf jaar eerder dood.”

Door beperking van het ziekenfondspakket is volgens de FNV een “onontwarbare kluwen” van 54 soorten aanvullende ziektekostenverzekeringen ontstaan waardoor “consumenten door de bomen het bos niet meer zien”. Bijna negentig procent van de minima heeft een aanvullende verzekering afgesloten, maar driekwart daarvan weet niet welke kosten gedekt worden. Een klein aantal doet voor een tegemoetkoming in de ziektekosten een beroep op bijzondere bijstand, terwijl veel meer mensen er recht op hebben.

De mensen die zich niet bijverzekeren voor de tandarts zijn voor het grootste deel ouder dan vijftig jaar en hebben een kunstgebit. Een verzekering dekt de kosten voor een nieuw gebit ten dele. Gezien de eigen bijdrage die ze moeten betalen, menen ze dat het voordeliger is zich niet bij te verzekeren. Het kunstgebit moet om die reden terug in het ziekenfonds, vindt de FNV, dat verder pleit voor het terugdraaien van de eigen bijdrage die vanaf 1 januari wordt ingevoerd.

Volgens Muller wordt het voor minima vanaf die datum nog moeilijker zich een weg te banen door de verschillende ziektenkostenverzekeringen als “een zeer ingewikkeld en bijna onuitvoerbaar systeem van eigen bijdragen” wordt ingevoerd. Dat systeem voorziet onder meer in een eigen bijdrage van honderd gulden voor ziekenfondsverzekerden met een minimum-inkomen en tweehonderd gulden per hoofdverzekerde met een hoger inkomen. Daar staat een verlaging van de ziekenfondspremie van 110 gulden tegenover.