Gore zaken

Na herhaalde lezing van het artikel van mr. J.C.M. Leijten (2 november), wordt de basale tegenstelling die in zijn betoog steekt steeds sterker.

Aanvankelijk voert hij met ondersteuning van een voorbeeld aan dat vrijspraak door een rechter ten gevolge van het inroepen van een 'inhoudelijke fout' voor de vrijgesprokene een 'bijzonder onwenselijke uitkomst' kan opleveren, aangezien een crimineel, die een 'kick' krijgt van het vermoorden van een medeburger beter gebaat is met maatschappelijke begeleiding dan met vrijspraak waardoor deze weer op vrije voeten komt.

Verderop betoogt hij dat een advocaat van zo'n crimineel te allen tijde (indien daar aanleiding toe is) een verweer dat tot vrijspraak kan leiden dient te voeren, met als reden dat een advocaat een afweging tussen de (gunstige) gevolgen van zijn handelen voor zijn cliënt en het belang van de samenleving bij bestraffing van schuldigen niet mag raken.

Het belang van de cliënt bestaat hier aldus uit vrijspraak, koste wat kost. Het belang van de cliënt is gedurende het verloop van het artikel van Leijten klaarblijkelijk aan verandering onderhevig.

    • R.K.Th.J. Smits