Elfde Brigade bereidt zich voor op Zaïre

DEN HAAG, 12 NOV. Het ministerie van Defensie is begonnen aan voorbereidingen voor uitzending van troepen naar Zaïre. Vandaag worden 270 militairen van de Elfde (Luchtmobiele) Brigade uit Schaarsbergen ingeënt. Het gaat om de versterkte alfa-compagnie van de brigade, die eerder dienst deed in de moslim-enclave Srebrenica in Bosnië.

Volgens een woordvoerder van Defensie betekenen deze voorbereidingen niet dat de regering al een besluit heeft genomen om troepen te sturen. Het wachten is op een beslissing van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

Een internationale troepenmacht zou corridors moeten bewaken waardoor vluchtelingen beschermd kunnen terugkeren naar hun eigen land en hulpgoederen hun weg kunnen vinden naar de kampen in Oost-Zaïre. De fracties van het CDA en de VVD in de Tweede Kamer staan zeer gereserveerd tegenover uitzending van militairen naar Oost-Zaïre. D66 en PvdA reageren positiever.

Minister Voorhoeve (Defensie) wil dat er eerst meer duidelijkheid komt over een mandaat van de Veiligheidsraad. Ook moet het helder zijn hoe de bevelsstructuur is geregeld en hoe precies de opdracht luidt. Eén les van de val van Srebrenica is dat militairen onmogelijk kunnen functioneren als er onduidelijkheid bestaat over de bevelvoering en de opdracht.

Minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) verklaarde vorige week nog bij terugkomst uit West-Afrika: “Ik heb twee jaar lang gepleit voor een internationale politiemacht, maar nu is het te laat. Op dit moment werkt gewapend ingrijpen contraproduktief. Men zal dat uitleggen als partij kiezen.” Gisteren liet hij vanuit Rwanda weten dat er geen grote internationale troepenmacht nodig is. Het is volgens Pronk voldoende als er een kleine interventiemacht komt voor de bescherming van vluchtelingen en hulpkonvooien. Morgen keert minister Pronk terug uit Afrika waar hij met de EU-trojka de situatie verkende. Gisteren kon het driemanschap de plaats Goma, waar zich honderdduizenden vluchtelingen ophouden, niet bereiken. Ook vrachtauto's met hulpgoederen werden bij de grens van Rwanda met Zaïre tegengehouden.

Pronk zal woensdag verslag doen van zijn bevindingen aan de Tweede Kamer, waar de begroting van Buitenlandse Zaken, waaronder Ontwikkelingssamenwerking valt, wordt behandeld. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) zei vorige week in Tokio dat de regering een bijdrage aan een vredesmacht voor Oost-Zaïre niet uitsluit.