Dutchbat Srebrenica

Het eerste wat het RIOD in het onderzoek naar het optreden van Dutchbat in Srebrenica kan doen, is uitzoeken hoe het nu precies zit met die 'verdwenen' fotorolletjes die uit Srebrenica mee waren teruggebracht en die bij Defensie teloor zijn gegaan.

Daarover heb ik nooit meer iets gehoord of gelezen. Wie was of waren voor het 'verdwijnen' ervan verantwoordelijk? Wie waren de fotografen? Zij zouden toch wel exact kunnen vertellen wat ze toen hebben gefotografeerd?

Het is werk 'dicht bij huis' dat op korte termijn een stukje klaarheid kan opleveren. Over contemporain historisch onderzoek gesproken!

    • Drs. F.J. Giezen