Corporaties investeren in herstel huizen en nieuwbouw

ZUIDLAREN, 12 NOV. Woningcorporaties gaan de komende vijf jaar dertig miljard gulden investeren in nieuw- en vernieuwbouw. Begin volgend jaar komen zij met een concreet investeringsplan.

Daarnaast gaan de corporaties over tot renovatie in de vroeg-naoorlogse wijken overal in ons land. Hoeveel geld daarmee gemoeid is staat nog niet vast. Volgens voorzitter N. van Velzen van de Nationale Woningraad gaat het om zeker dertig procent van het huidige woningbestand, dat er zo slecht aan toe is dat ingrijpen voor het jaar 2000 noodzakelijk is. Van Velzen zei dat gisteren in Zuidlaren tijdens de Nederlandse Bouwvakbeurs.

Bij de inventarisatie van woningen en wijken die in aanmerking komen voor ingrijpend herstel, betrekken de corporaties behalve de overheid ook buurt- en wijkverenigingen, sociaal en maatschappelijk werk en politie. In totaal gaat het om enige honderden wijken in zeker honderd grotere plaatsen overal in het land. De inventarisatie heeft de komende tijd plaats.

Met het afschaffen van het nationale bouwprogramma en het wegvallen van steeds meer subsidies worden de corporaties steeds meer opdrachtgevers op de woningmarkt, aldus Van Velzen. Ze nemen hun eigen beslissingen en manifesteren zich in toenemende mate als projectontwikkelaar op de bouwmarkt.

Nieuwbouw heeft volgens Van Velzen vrijwel alleen nog plaats op de zogeheten Vinex-lokaties, waar veel minder huizen worden gebouwd dan was voorzien. Dat is te wijten aan onvoldoende vraag van de koopkrachtige consument, die steeds meer invloed eist op de kwaliteit van de woningen.

Omdat wel steeds meer mensen een eigen huis kopen, verwacht Van Velzen dat het segment huurwoningen steeds verder zal afnemen. Momenteel is 55 procent van het woonbestand huurwoning en 45 procent koopwoning. Van Velzen verwacht dat deze percentages in 2010 omgekeerd zullen zijn.

De Nationale Woningraad telt 800 woningcorporaties die in totaal 40 procent van de Nederlandse woningvoorraad beheren. Er is sprake van een geïnvesteerd vermogen van 250 miljard gulden. (ANP)