'Controle uitgaven EU faalt'

DEN HAAG, 12 NOV. Ongeveer zes procent van de uitgaven van de Europese Unie - circa twaalf miljard gulden - in 1995 zijn “onrechtmatig”. Ten opzichte van 1994 is dit een stijging van ruim één procent.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de Europese Rekenkamer dat vanmorgen is gepubliceerd. De Rekenkamer is belast met de controle van de financiën van de Europese Unie. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim 200 miljard gulden.

De Europese Rekenkamer uit felle kritiek op de controle in de lidstaten van de Unie. Omdat de uitvoering van de begroting voor tachtig procent in handen is van de lidstaten en de onregelmatigheden in de uitgaven voor negentig procent betrekking hebben op de lidstaten is eens te meer duidelijk dat directe samenwerking nodig is tussen het Europese parlement en de nationale parlementen. Dit is de enige weg om fraude en onrechtmatigheden in de toekomst te voorkomen, aldus het Nederlandse lid van de kamer M. Engwirda. Volgens hem zal de controle op de EU-uitgaven vooral op het niveau van de lidstaten moeten worden verbeterd, in het bijzonder bij de structuurfondsen. “Die discussie zal bij de herziening van het Verdrag van Maastricht weer zeer actueel worden”, verwacht Engwirda.

Saillant is dat Nederland in het rapport van de Rekenkamer nauwelijks wordt genoemd. Volgens Engwirda is dat het gevolg van de kwaliteit van de accountancy bij de Nederlandse ministeries die sinds het midden van de jaren tachtig sterk is verbeterd.

De Europese Rekenkamer constateert een “ernstige stagnatie” bij de inning van de eigen middelen. De lidstaten moeten meer op hun verantwoordelijkheden worden gewezen.

Daarnaast hekelt de onregelmatigheden met de zogeheten structuurfondsen. Deze fondsen moeten de economische en sociale samenhang in de EU vergroten. Anticiperende op het rapport van de Rekenkamer zei minister Zalm (Financiën) gisteren tijdens een vergadering van de ministers van financiën van de Europese Unie in Brussel, dat de Commissie moet proberen onrechtmatig uitgekeerde bedragen uit de structuurfondsen terug te halen bij de lidstaten die het geld hebben ontvangen. Ook hekelde hij het feit dat lidstaten zelf de controle uitoefenen op de besteding van de EU-uitgaven in eigen land.

Hij vond bij deze, naar eigen zeggen “straffe” opstelling niemand aan zijn zijde. Duitsland zou juridische obstakels zien bij een andere methode van controle. “De lidstaten moeten zich niet verschuilen achter de Europese Commissie, want dan komt er nooit iets van de grond”, aldus Engwirda in een reactie op de uitlatingen van Zalm.

Zalm zei dat van de struktuurfondsen en het terughalen van onrechtmatige uitgaven een van de prioriteiten te willen maken van het komende Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, in het eerste halfjaar van 1997.