Zuid-Europa richt gezamenlijke brigade op

ROME, 11 NOV. Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal hebben dit weekeinde een gezamenlijke brigade opgericht. Die krijgt als belangrijkste taak snelle interventie-acties in het kader van humanitaire- of vredesmissies door de Westeuropese Unie (WEU) of de NAVO. Het besluit tot oprichting van de brigade was eerder vorig jaar genomen tijdens een bijeenkomst van de WEU.

De brigade is Eurofor gedoopt en krijgt haar hoofdkwartier in Florence, waar de ministers van Defensie van de vier landen zaterdag hun handtekeningen hebben gezet onder de oprichtingsacte. De Spaanse generaal Juan Ortuño Such is de eerste commandant van deze eenheid. Het bevel over de brigade zal daarna rouleren onder de vier landen.

De oprichting van Eurofor is volgens de Italiaanse minister van Defensie Beniamino Andreatta “een belangrijke etappe in het proces van militaire samenwerking in Europa.” Vorig jaar hebben de vier landen een gezamenlijke maar niet-permanente marine-eenheid opgericht, de Euromarfor. Deze twee organisaties “belichamen, meer dan duizend verklaringen en goede bedoelingen, de gezamenlijke belofte van de vier landen om samen te werken voor de stabiliteit in het Middellandse-Zeegebied.” De Eurofor kan zonodig worden uitgebreid naar vijftienduizend man, de omvang van een divisie. De oprichting ervan is mede bedoeld om de Westeuropese Unie instrumenten te geven voor een militaire interventie wanneer dat nodig is.