Voorstel van coalitie in debat Cultuurnota: 'Extra miljoenen voor muziek, theater, film'

DEN HAAG, 11 NOV. De drie paarse coalitiepartijen vinden dat het kabinet te weinig geld heeft uitgetrokken voor kunst en cultuur. Bij de behandeling van de Cultuurnota stelden zij vandaag in de Tweede Kamer bij monde van PvdA-Kamerlid Van Nieuwenhoven voor per jaar zestien miljoen meer uit te trekken, ondermeer voor muziek, theater en film.

“Cultuur is geen luxe-artikel, maar een levensbehoefte”, volgens VVD-woordvoerster Heemskerk. “Daarom behoort de zorg voor kunst, cultuur en cultuurbehoud tot de kerntaken van de overheid.” Ook citeerde zij met instemming de aanbevelingen voor het rijkskunstbeleid van de vereniging Kunsten '92: “Ruimhartig, bevlogen en in meerdere mate.”

Het D66-Kamerlid Lambrechts zegt dat in partijprogramma's mooie woorden worden gezegd over cultuur. “Maar wanneer het op financiën aankomt is cultuur nog steeds het stiefkindje van de begroting. Altijd lijken er wel 1001 redenen te zijn waarom andere noden voorgaan.”

CDA-woordvoeder Beinema pleit voor een nog verdergaande verhoging van het Cultuurbudget. Hij vroeg om twaalf miljoen meer dan de paarse coalitie nu van Nuis vraagt. Pas daarmee zou recht worden gedaan aan de oorspronkelijk bij de kabinetsformatie beloofde 60 miljoen extra. In de cultuurbegroting die Nuis op Prinsjesdag presenteerde kwam hij tot een verhoging met 32 miljoen. “De cultuur wordt tekort gedaan”, aldus Beinema, die herinnerde aan uitspraken van Nuis, die vier jaar geleden als D66-Kamerlid zei dat “de kunst nu echt uit haar veel te krappe jas is gegroeid.”

De zestien miljoen gulden extra zou volgens de coalitiepartijen moeten worden besteed aan een groot aantal grotere en kleinere kunstinstellingen. De Raad voor Cultuur had gepleit voor die hogere bedragen als de cultuurbegroting met een fors bedrag extra zou worden verhoogd.

De grootste voorgestelde extra bedragen zijn voor het Fonds voor de Podiumkunsten (twee miljoen) de muziekensembles (1 miljoen), het theaterfestival Cosmic Illusion (1 miljoen), het Nederlands Filmmuseum (1 miljoen voor conservering), het Nederlands Fonds voor de Film (1 miljoen), de Nederlandse Opera (1 miljoen) en het Concertgebouworkest (vijf ton). Ook de Nieuwe Kerk in Amsterdam zou de door de Raad voor Cultuur geadviseerde subsidie van drie ton moeten krijgen.

De kleinere organisaties die volgens de coalitie extra geld moeten krijgen zijn De Balie (100.000), BEWTH (640.000), Cadance Festival (90.000), 't Colofon (150.000), Maatsch. Discordia (700.000), Fonds voor de Toonkunst (200.000), Foto-Instituut (200.000), Introdans (300.000), Europese Sticht. Joris Ivens (200.000), Korzo (150.000), Kunstbende (300.000), Lift (100.000), Nestheaters/productiehuis (500.000), De Nieuw Amsterdam (400.000), Noordelijk Convenant (400.000), SMN (200.000), World Wide Video festival (400.000), Zeebelt (150.000) en Zuidelijk Convenant (400.000).

Het CDA wil een beter Holland Festival, anders kan het maar beter worden afgeschaft of slechts eens in de twee jaar plaatsvinden. Het CDA stemt van harte in met het door Nuis opgelegde minumumpercentage aan Nederlands repertoire, dat moet worden uitgevoerd door orkesten en ensembles. Volgens het CDA is het protest hiertegen van de orkesten “hysterisch”. Beinema wil ook dat Nuis afziet van de opheffing van het noordelijke dansgezelschap Reflex.

Het CDA vroeg ook om acht ton meer voor Opera Zuid. Ook Introdans en Arena moeten meer mogelijkheden krijgen en het CDA pleit voor het voortbestaan van het Haarlems Toneel dat nieuw Nederlands repertoire ontwikkelt. Het CDA kwam met amendementen om het Nederlands Kindertheater, Arena, Reflex en Opera Zuid in totaal 2,2 miljoen gulden extra te geven. Daartegenover wordt een even groot bedrag bezuinigd door het filmbudget te verminderen met bijna negen ton en de post internationaal met 1,3 miljoen.

Het debat over de Cultuurnota begon vanmorgen met het lied Vergeten Dromen een door de Stichting Nederlands Kindertheater uit Purmerend. Nuis wil het Kindertheater geen subsidie meer toekennen, ondanks het positieve advies van de Raad voor Cultuur.