THE ECONOMIST

Wens Boris Jeltsin maar een volledig en spoedig herstel toe, wekt The Economist zijn lezers op. Want in weerwil van zijn kolossale vergissingen en forse tekortkomingen heeft hij zijn land ruwweg de juiste richting gewezen. Wie anders kan dit “volk van zuurpruimen” leiden op de weg der hervormingen, vraagt het blad zich af.

Topprioriteit heeft het leger - gedemoraliseerd, knorrig en wellicht gevaarlijk. “Zodra de doktoren Jeltsin rechtop in bed laten zitten en wat werk laten doen, moet hij zijn belofte nakomen, fluks een eind maken aan de dienstplicht en een flexibele, beter-uitgeruste, goedbetaalde en mobiele krijgsmacht in het leven roepen, veel kleiner dan de huidige.” Het blad onderstreept het belang van een stabiel Rusland en toont begrip voor de Russische angsten: een expanderende NAVO in het westen, een herboren China in het oosten en een rusteloze islam in het zuiden. Het Westen kan niet tolereren dat Rusland zich rechtstreeks mengt in de aangelegenheden van zijn buren, meent The Economist, maar het is zaak Jeltsin te helpen zijn kiezers gerust te stellen, zonder overigens af te zien van de beoogde NAVO-uitbreiding.