Ruzie over voorzitterschap

De Antillianen zijn niet de enigen die een appeltje te schillen hebben met Bolkestein. Thuisblijvers binnen het CDA hopen erop dat hun voorman Heerma de VVD-leider, en trouwens ook PvdA-fractieleider Wallage, flink de oren zal wassen inzake hun gedrag rond de opvolging van Deetman als Tweede-Kamervoorzitter.

Al in mei, zo beweren ze binnen het CDA, hadden Kok, Bolkestein, Wallage en Wolffensperger ingestemd met de christen-democraat Piet Bukman als opvolger van Deetman. Bukman, die in de jaren tachtig als partijvoorzitter met ijzeren hand het CDA tot eenheid smeedde, is allesbehalve een superdemocraat. Maar met zijn verleden als staatssecretaris en minister staat hij binnen zijn partij bekend als zwaargewicht. De andere grote partijen vonden dat ook, en schonken Bukman hun nihil obstat.

In de zomer ging er echter iets mis. Er verschenen allerlei verhalen in de pers dat de PvdA als grootste fractie in de Tweede Kamer toch iemand voor het voorzitterschap naar voren wilde schuiven, en wel een vrouw. Jeltje van Niewenhoven zou in de markt zijn, evenals Margo Vliegenthart. Om aan deze geruchtvorming een einde te maken, greep fractievoorzitter Wallage een week of wat geleden in. Hij liet weten dat zijn partij de post van Kamervoorzitter niet zou claimen, en echt aan het CDA zou overlaten. Vervolgens ging Wallage echter, net als Bolkestein, in de media verklaringen afleggen dat het goed zou zijn als de nieuwe parlementsvoorzitter een vrouw werd, net als in Duitsland, en net als op de Antillen trouwens.

Binnen het CDA spreken ze van een misselijk makend staaltje van Heerma-pesten waar bovendien de hypocrisie van af druipt. Kennelijk zijn Wallage en Bolkestein hun oude toezeggingen vergeten. Bovendien leveren PvdA en VVD zelf geen enkele bijdrage aan de vrouwen-zaak in het pokerspel om de politieke posities. Herman Tjeenk-Willink (PvdA), de Eerste-Kamervoorzitter die straks overgaat naar de Raad van State, is een man. Inzake zijn opvolging in de Eerste Kamer, een post die door de liberalen is geclaimd, circuleren alleen maar masculiene namen. Het CDA-thuisfront gaat er vanuit dat Heerma, onder de palmbomen, de twee paarse heren duidelijk zal maken dat het geen pas geeft een vrouwenstrijd over de rug van zijn partij uit te vechten. (KV)

    • Robert Giebels