Prominente PvdA'ers tegen Bos-variant HSL

DEN HAAG, 11 NOV. Een aantal prominente PvdA-bestuurders heeft in het debat over de hogesnelheidslijn hard stelling genomen tegen de 'eigen' PvdA-fractie. In een open brief aan de fractie zeggen zij dat deze “bezig is van een helder dossier een knoeiboel te maken”, door via een motie een meerderheid te mobiliseren voor de zogeheten Bos-variant, die tussen Rotterdam en Amsterdam loopt langs de snelwegen A13 en A4.

De open brief, zaterdag gepubliceerd in de Volkskrant, is ondertekend door twee gedeputeerden, G. Brouwer (Zuid-Holland) en F. de Zeeuw (Noord-Holland), de wethouders H. Kombrink (Rotterdam) en D. Stadig (Amsterdam) en portefeuillehouder ruimtelijke ordening Stadsregio Rotterdam, B. Stam.

In hun betoog wijzen zij erop dat voor de Groene-Hartvariant mét tunnel die het kabinet wil, waarschijnlijk meer maatschappelijke steun bestaat dan voor de Bosvariant. “De echte Bos-pijn wordt pas voelbaar als dat tracé moet worden uitgewerkt. (...) Dan zal de publieke opinie omslaan. Nieuw verzet balt zich samen. Verder uitstel is dan het gevolg, en zo blijven we bezig. Terwijl we al bijna tien jaar achterlopen op het buitenland.”

Volgens de ondertekenaars pleiten op het gebied van natuur, ruimtelijke ordening en vervoerswaarde alle argumenten vóór de Groene-Hart-variant. “De dikke rapporten hebben kennelijk als gevolg dat veel Kamerleden door de bomen het bos niet meer zien.”

Afgelopen zaterdag hebben de Kamers van Koophandel, de gemeentebesturen van Rotterdam en Amsterdam, de stadsgewesten in die regio's en de provinciebesturen van Noord- en Zuid-Holland in een paginagrote advertentie het kabinet aangemoedigd voet bij stuk te houden in het debat over de hogesnelheidslijn. Vice-premier Dijkstal zei vrijdag na afloop van de ministerraad dat het kabinet inderdaad van plan is dat te doen.

De PvdA-fractie heeft bij monde van HSL-woordvoerder Van Heemst zaterdag als haar standpunt herhaalt dat het kabinet niet voorbij kan gaan aan “de brede politieke en maatschappelijke steun” voor de Bosvariant.