Premier Antillen wil dat Nederland met discussie stopt

WILLEMSTAD, 11 NOV. De Antilliaanse premier M. Pourier verlangt van Nederland dat discussies over een andere relatie tussen de koninkrijkspartners Nederland en de Antillen worden opgeschort. Volgens Pourier werken dergelijke discussies belastend voor het saneringsprogramma dat het Internationale Monetaire Fonds (IMF) binnenkort op de Antillen zal uitvoeren.

Pourier zei dit zaterdag na afloop van besprekingen met de fractieleiders van de vier grote partijen uit de Tweede Kamer. De fractieleiders brengen momenteel een tiendaags bezoek aan de Antillen en Aruba onder leiding van Tweede-Kamervoorzitter Deetman.

In de loop van deze maand moet de Antilliaanse regering met het IMF tot overeenstemming komen over de precieze condities die voor het saneringsprogramma zullen gelden. Deze ingreep heeft voor de bewoners op de eilanden grote gevolgen.

Pourier vreest dat een discussie over de verhouding tussen Nederland en de Antillen de interne stabiliteit op de Antillen zal aantasten. Hij sprak van “een zeer penibel proces”. Op de Antillen bestaat bovendien weinig aandrang om de relatie met Nederland te veranderen. Nederland zou juist met behoud van de bestaande relatie “op basis van gelijkwaardigheid” met de eilanden overleg moeten voeren.

In Nederland wordt al langer discussie gevoerd over mogelijke veranderingen in de koninkrijksrelaties. Daarbij spreken politici over zowel een nauwer toezicht van Nederland op de eilanden als over het losmaken van eilanden uit het koninkrijksverband. Zo wierp VVD-fractieleider Bolkestein bij de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer in september de vraag op of de koninkrijksrelatie met Aruba moet worden beëindigd als het land geen uitvoering geeft aan voorstellen om de rechtshandhaving op het eiland grondig te herstellen.

Minister Sorgdrager (Justitie) spreekt deze week met haar collega's Vos (Aruba) en Atacho (Antillen). Eén van de aanbevelingen om de rechtshandhaving te verbeteren, is het vertrek van de procureur-generaal uit Aruba en de instelling van een gezamenlijke procureur-generaal voor beide landen in de West.