Meer sport in revalidatiecentra

DEN HAAG, 11 NOV. De Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten krijgt op aandringen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 3,9 miljoen gulden extra van het Preventiefonds. Het geld is vooral bedoeld om de sportfaciliteiten in revalidatiecentra te verbeteren. De revalidatiecentra maken nu nog weinig gebruik van de sport om het herstellingsproces te bespoedigen.