KPN verkleint onder druk kabelbelangen

ROTTERDAM, 11 NOV. Koninklijke PTT Nederland (KPN) heeft er mee ingestemd zijn belang in kabelexploitant Casema terug te brengen van 77 naar 20 procent. Daarmee komt KPN tegemoet aan eisen van minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat.

KPN moest van Jorritsma afstand nemen van zijn dochteronderneming Casema - met 1,2 miljoen abonnees de belangrijkste kabelexploitant van Nederland - om de toekomstige concurrentie in de telecombranche te bevorderen. Casema wil als aanbieder van telefonie de concurrentie aangaan met PTT Telecom. Jorritsma was bang dat het belang van de huidige monopolist in een toekomstige rivaal vrije concurrentie zou frustreren.

KPN heeft Jorritsma anderhalve maand geleden voorgesteld dochter KPN Kabel, waarin het Casema-belang is ondergebracht, om te vormen tot een zelfstandige structuurvennootschap onder de naam Vision Networks. Jorritsma ging deze stap echter niet ver genoeg. Het ministerie maakte ongeveer een maand geleden bekend dat met KPN in hoofdlijnen overeenstemming was bereikt over de toekomst van Casema.

KPN toonde zich vanmorgen teleurgesteld over de verplichte reductie van zijn aandelenbelang, die met ingang van 1 juli 1998 moet zijn voltooid. “Dit is schadelijk voor onze business”, aldus een woordvoerder. “De politiek heeft onvoldoende oog gehad voor de Europese dimensie.” Volgens KPN zijn tenminste drie tot vijf miljoen kabelabonnees nodig om in Europa een kans te maken in de kabelbranche. De woordvoerder constateert dat Europese regelgeving andere grote telecommunicatiebedrijven niet in de weg staat bij het opbouwen van kabelbelangen in Europa.

Vision Networks zal met ingang van begin volgend jaar verzelfstandigd worden. De onderneming krijgt een eigen raad van commissarissen waardoor KPN geen directe invloed meer kan uitoefenenen op het beleid van deze onderneming. De verzelfstandiging van Vision Networks houdt voorts in dat het bedrijf zijn eigen jaarverslag zal gaan publiceren. De financiële resultaten zullen met ingang van 1 januari niet meer worden opgenomen in de jaarrekening van KPN.

De woordvoerder van KPN ziet twee mogelijkheden voor het terugbrengen van het belang in de toekomstige structuurvennootschap Vision Networks. KPN kan een aandelenpakket verkopen aan een derde partij of een deel van de aandelen Vision Networks naar de beurs brengen.

Casema komt dankzij het akkoord van grootaandeelhouder KPN met de Staat in aanmerking voor het verkrijgen van zogeheten regionale vergunningen voor het aanbieden van telecommunicatiediensten. Casema is daarnaast aandeelhouder in het consortium Enertel van energiebedrijven dat een landelijke telecomvergunning krijgt.

Ook de Nederlandse Omroep Zender Maatschappij (Nozema), nu voor 22 procent aandeelhouder, zal binnenkort beginnen met het terugbrengen van zijn belang in Casema.