Installatiebranche luidt de noodklok

DELFT, 11 NOV. De organisatie voor het midden- en kleinbedrijf MKB Nederland heeft vandaag de noodklok geluid over de positie van de particuliere installatiebedrijven. Die dreigen door oneerlijke concurrentie van de Nederlandse energiebedrijven een omzetderving te lijden, oplopend van 72 miljoen gulden in 1996 tot 106 miljoen in het jaar 2000. Bovendien gaan er in dezelfde periode ruim 4.050 banen verloren.

Die cijfers staan in een rapport van het bureau voor Economische argumentatie van KPMG. De oneerlijke concurrentie vloeit voort uit de sterke positie van de energie-distributiebedrijven (de vroegere GEB's).

Deze bedrijven hebben speciale dochtermaatschappijen opgericht die zich bezighouden met de installatie van water-, gas- en verwarmingsapparaten en de verhuur daarvan. Deze dochters betalen echter geen vennootschapsbelasting door hun relatie met de energievoorziening en hebben daardoor in een gunstiger positie op de markt dan particuliere bedrijven.

Minister Wijers (Economische Zaken) wil de particuliere installatiebedrijven tegen concurrentievervalsing beschermen via de Wet Energie Distributie (WED) die nog ter behandeling in de Eerste Kamer ligt. In het wetsvoorstel van Wijers worden de energie-distributiebedrijven verplicht hun installatiedochters organisatorisch en boekhoudkundig volledig van andere activiteiten te scheiden. In de toekomst moeten de energiebedrijven ook voor alle winsten uit commerciële activiteiten vennootschapsbelasting gaan betalen.

Voor de particuliere installatiebranche dreigt de oneerlijke concurrentie volgens MKB Nederland echter toch door te gaan, omdat een deel van de Eerste Kamer behandeling van het wetsvoorstel van Wijers wil uitstellen. Drs. Thijs Udo, secretaris energiezaken van het MKB: “De particuliere installatiebedrijven lijden hierdoor dubbel nadeel. Het MKB luidt de noodklok voor deze sector. Behalve dat de oneerlijke concurrentie voortduurt, blijft door uitstel van de WED ook een wettelijke basis ontbreken voor de milieuheffingen die energiebedrijven nu aan alle verbruikers opleggen. Dat is rampzalig voor de energiebesparing in onze sector, want de opbrengst van de heffing vloeit niet terug naar de sector in de vorm van subsidies voor zuinige apparatuur.”

Dr. K. Zijlstra, lid van de Eerste Kamer (PvdA), wil de WED uitstellen en misschien helemaal niet laten doorgaan. Ook de fractie van het CDA in de Senaat heeft kritische vragen aan Wijers gesteld. Zijlstra denkt dat de omzetderving en het banenverlies bij de installatiebedrijven wel meevalt, want hij beschikt over cijfers die wijzen op een stabilisatie van de sector in 1996.