Inspectie: scholen laks met bestrijden seksueel geweld

ROTTERDAM, 11 NOV. Scholen doen te weinig aan het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie. Eén op de vijf basisscholen en één op de drie middelbare scholen hebben een gedragscode, gericht op de preventie van seksueel geweld. Ongeveer de helft van het aantal scholen beschikt over een vertrouwenspersoon.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Onderwijsinspectie. De uitkomsten staan haaks op het beleid dat minister Ritzen (Onderwijs) sinds 1993 voert. In zijn Onderwijsemancipatienota staat dat elke school sinds 1995 over een klachtenregeling, een klachtencommissie en een vertrouwenspersoon moet beschikken. De aanpak van seksueel geweld op scholen is ook wettelijk verankerd. In de Wet Arbeidsomstandigheden geldt sinds oktober 1994 de verplichting voor scholen om een beleid te ontwikkelen dat seksuele intimidatie bestrijdt onder personeel en leerlingen.

Uit het inspectierapport blijkt dat vooral basisscholen weinig ondernemen om seksuele intimidatie aan te pakkken. Eenderde van de 145 onderzochte scholen beschikt over een klachtenregeling en 44 procent heeft een vertrouwenspersoon. Bij scholen in het speciaal, voortgezet en beroepsonderwijs gaat dat om ongeveer de helft. Vertrouwenspersonen zijn het vaakst te vinden op middelbare scholen: 79 procent heeft er een benoemd.

De redenen die scholen opgeven voor hun laksheid, lopen uiteen. Sommige scholen zien er het belang niet van in. Andere scholen vinden dat ongeschreven regels en sociale controle seksuele intimidatie op school voldoende kunnen weren. Ook vrezen scholen dat de maatregelen de sfeer zullen verpesten. “Men is bang dat niemand zich meer zal durven bewegen en er is angst voor een heksenjacht”, schrijft de inspectie.

Staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs heeft vorige week opnieuw maatregelen aangekondigd tegen seksuele intimidatie op school. Zo worden alle scholen, bijzonder èn openbaar, verplicht om bij de politie aangifte te doen van seksueel misbruik binnen hun muren. Tot nu toe gold die veplichting alleen voor openbare scholen. Aanleiding de meldingsplicht uit te breiden naar bijzondere scholen zijn recente gevallen van seksueel misbruik op christelijke scholen.