DIE ZEIT

Een van de grondleggers van de Economische en Monetaire Unie, de vorige Duitse bondskanselier Helmut Schmidt, legt in een open brief in Die Zeit president Hans Tietmeyer van de Duitse centrale bank, de Bundesbank, over de knie. Schmidt wijst erop dat het Verdrag van Maastricht de Europese Raad van Ministers behoorlijk veel speelruimte biedt bij de toepassing van de criteria die zijn opgesteld voor de toelating tot de EMU.

Hij verwijt Tietmeyer het verdrag en de criteria veel te stringent uit te leggen. Daardoor zou hij, Tietmeyer, de partners in de Europese Unie onnodig tegen zich (lees: Duitsland) in het harnas jagen. Het door minister Waigel (Financiën) geëiste, en door Tietmeyer gesteunde 'stabiliteitspact' met aanvullende eisen voor toelating tot de EMU, kwalificeert Schmidt als “Duitse grootheidswaan”. Hij vraagt zich af of Tietmeyer wel in de gaten heeft waar hij met zijn fixatie op de hardheid van de Duitse mark mee bezig is. “Heeft de leiding van een Reichsbank, uw voorganger, ons al niet eerder in 1930/31/32 wegens monomane deflatoire ideologie in het ongeluk van massale werkloosheid gestort, met afgrijselijke politieke gevolgen?”, aldus Schmidt.