Coalitie: 16 mln per jaar meer voor kunst

DEN HAAG, 11 NOV. De drie paarse coalitiepartijen willen dat het cultuurbudget wordt verhoogd met bijna zestien miljoen gulden per jaar.

PvdA, VVD en D66 lieten dat vandaag in de Tweede Kamer weten bij de behandeling van de Cultuurnota van staatssecretaris Nuis (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), waarin het kunst- en subsidiebeleid voor de komende vier jaar is vastgelegd. Het gehele kunst- en cultuurbudget van het rijk bedraagt 959 miljoen per jaar.

Tien miljoen gulden moet volgens de coalitiepartijen komen uit de verwachte meeropbrengst van de Staatsloterij en zes miljoen uit de begroting van OCW. Dat laatste bedrag was oorspronkelijk bestemd voor kunst en cultuur, maar is daar volgens het VVD-Kamerlid Heemskerk door minister Ritzen uitgehaald ten behoeve van zijn portefeuille. Ook het CDA wil een verhoging van het cultuurbudget en houdt het kabinet aan de in het regeerakkoord gedane belofte van 60 miljoen meer per jaar, waarvan slechts 32 miljoen is geëffectueerd.

Van de verhoging van het budget zouden volgens de coalitie vierendertig kunstinstellingen, fondsen en samenwerkingsovereenkomsten moeten profiteren.

De grootste voorgestelde extra bedragen zijn voor het Fonds voor de Podiumkunsten (2 miljoen) de muziekensembles (1 miljoen), het theaterfestival Cosmic Illusion (1 miljoen), het Nederlands Filmmuseum (1 miljoen voor conservering), het Nederlands Fonds voor de Film (1 miljoen) en de Nederlandse Opera (1 miljoen). Ook de Nieuwe Kerk in Amsterdam zou de door de Raad voor Cultuur geadviseerde subsidie van drie ton moeten krijgen.

Verder is er in de Tweede Kamer een grote meerderheid van paarse coalitie en CDA voor extra subsidies aan het dansgezelschap Arena, het Haarlems Toneel en het Nederlands Kindertheater.