Belofte nieuwe judovoorzitter Letterie; 'Geen roddel en achterklap'

NIEUWEGEIN, 11 NOV. Het laatste woord was zaterdag voor Henk van Oosten. De scheidende interim-voorzitter van de Judobond Nederland in Nieuwegein de bondsraadsvergadering op zijn eigen wijze. Met weinig poespas.

Er dreigde in de zes uur durende bijeenkomst enige opwinding te ontstaan bij de behandeling van het ontslag van de bondscoaches. Vorige maand zijn de contracten opgezegd van Cor van der Geest (vrouwen) en Willem Visser (mannen). Maar de meerderheid van de vergadering parlement wees een motie af om het ontslag van Visser te herroepen. Wel bood Ton Kempkens, portefeuillehouder Topsport Judo, Visser zijn excuses aan. “Als het telefoontje van drie minuten op 30 oktober door Visser als onbeschoft is ervaren, bied ik daarvoor mijn verontschuldigingen aan”, zei Kempkens. “Mijn bedoeling was en is duidelijkheid te verschaffen.”

De judobond verwacht voor het einde van het jaar de opvolgers van de bondscoaches benoemd te hebben. Van Oosten heeft daar dan niets meer mee te maken. Hij droeg de voorzittershamer over aan Koos Letterie, die dertig van de vijftig stemmen kreeg.

De 59-jarige emiritus hoogleraar politicologie uit het Gelderse plaatsje Horssen zei zich er van bewust te zijn dat hij met zijn kandidatuur risico's liep. Maar hij wilde zich daar niet te veel van aantrekken. “Dan zou ik bijvoorbeeld ook niet meer kunnen paardrijden. Want het dier kan me ook uit het zadel wippen”, zei Letterie na zijn benoeming tot voorzitter. “Ik ben niet bang voor de slangenkuil die het Nederlands judo zou zijn. Ik zie het als een uitdaging. Ik denk iets te kunnen bereiken en te betekenen voor de judobond.”

Letterie beloofde onpartijdig te zijn. Hij zei dat het nieuwe bestuur op papier veel kwaliteit herbergt. “Een gezamenlijke krachtsinspanning is nodig om de subcultuur van roddel, achterklap en zwartmakerij uit te bannen”, zei Letterie. “Democratische organisatie kent in beginsel geen permanente verliezers en winnaars, als iedereen zich aan de regels houdt. Met respect voor elkaar, meer zakelijkheid en met meer bereidheid tot compromissen, moet het mogelijk zijn het imago van de bond aanzienlijk te verbeteren. Het moet lukken.” (ANP)