Amsterdamse Pijp vreest aanleg metrolijn

Amsterdamse winkeliers in stadsdeel De Pijp zijn bang dat hun omzet daalt door de aanleg van een nieuwe metrolijn.

AMSTERDAM, 11 NOV. Binnen het Amsterdamse stadsdeel De Pijp neemt de onrust toe over de aanleg van de metroverbinding de Noord-Zuidlijn onder de Ferdinand Bolstraat, het hart van dit stadsdeel. Winkeliers vrezen een omzetdaling omdat de bereikbaarheid van de straat door de bouwactiviteiten onder druk zal komen te staan. Het stadsdeelbestuur is vooral kwaad over het feit dat bewoners en bedrijven niet van tevoren zijn ingelicht over deze tracé-keuze. “De Pijp heeft het nakijken”, aldus stadsdeelvoorzitter D. Vermeulen. Vanavond krijgen bewoners de mogelijkheid tijdens een inspraakbijeenkomst in de RAI uiting te geven aan hun emoties.

Vermeulen verbloemt niet vóór de aanleg van de Noord-Zuidlijn te zijn, de lijn die Amsterdam-Noord via het centrum met Amsterdam-zuid moet verbinden. Maar Vermeulen, en velen met haar, ging ervan uit dat De Pijp gespaard zou blijven omdat het tracé onder het water van de Boerenwetering langs de Ruysdaelkade zou lopen richting Beatrixpark waar ook het station zou komen. Maar bewoners van de Frans Halsbuurt hadden bezwaar tegen deze tracé-keuze omdat zij vreesden voor sloop van woningen en omwonenden van het Beatrixpark wilden geen station in het groen. Studies naar de mogelijkheid om het tracé wel onder de Boerenwetering te laten lopen, maar het station buiten het park en vóór de RAI te situeren, wezen uit dat deze variant te duur was. En zo kwam het Ferdinand Bol-tracé voor de zomervakantie weer op de agenda en namen B en W op 8 oktober het besluit om de lijn onder deze straat aan te leggen.

Vermeulen: “Wij zijn daar niet in gekend. Wethouder Bakker (verkeer) zegt wel steeds dat hij een aantal malen met ons gesproken heeft maar in die gesprekken werd uitgegaan van de Boerenwetering-variant. Op 26 september zei Bakker nog tegen ons: 'Ik ga met drie varianten het college in, maar mijn voorkeur is de lijn onder de Boerenwetering.”

Burgemeester Patijn kwam op de avond van 8 oktober de buurt informeren over de aanleg onder de Ferdinand Bolstraat. Er zou een dubbele tunnel worden gebouwd, de schaderegeling voor de winkeliers zou tot in de finesses worden geregeld en de neerwaartse spiraal waarin de Pijp zich in economisch opzicht bevindt, zou een impuls krijgen wanneer de lijn eenmaal was aangelegd, aldus Patijn. Vermeulen: “Toen nog van het Boerenwetering-tracé werd uitgegaan, hoorde je niemand over de neerwaartse spiraal in de Pijp. Dat argument wordt er nu met de haren bijgesleept.”

Een week later belegde het projectbureau Noord-Zuidlijn een informatieavond. Het publiek zag toen voor het eerst dat er geen sprake was van een dubbele tunnel onder de Ferdinand Bolstraat, maar dat werd uitgegaan van twee tunnels. “Een technische bijstelling”, aldus een ambtenaar tegenover een lichtelijk verbouwereerd stadsdeelbestuur. Er komt een tunnelbuis onder de Ferdinand Bolstraat en één onder de Frans Halsbuurt. Bij het zogeheten Picopleintje, tegenover de Albert Cuypmarkt, komen ze samen. “Er wordt op een diepte van ruim dertig meter gebouwd, maar wij hebben de verzekering gekregen dat de kanariepietjes er niet wakker van zullen worden”, aldus Vermeulen die een schampere glimlach niet kan onderdrukken.

Begin volgend jaar wordt begonnen met een grootscheepse opknapbeurt van de Albert Cuypmarkt. De werkzaamheden, waarmee 7 miljoen gulden is gemoeid, nemen een jaar in beslag. Het stadsdeel heeft aan de centrale stad een bijdrage gevraagd van 1,7 miljoen gulden maar tot op heden nul op het request gekregen. Vermeulen: “Als ze de economische ontwikkeling in dit stadsdeel zo belangrijk vinden, waarom komen ze dan niet met dat geld over de brug.”

Het Instituut voor het Midden-en Kleinbedrijf onderzocht in opdracht van het college van B en W de gevolgen van verschillende tracé-varianten voor het bedrijfsleven. Uit het onderzoek bleek dat de keuze voor de lijn onder de Ferdinand Bolstraat weinig postieve effecten zal sorteren, zeker niet op de korte termijn, maar ook niet op de lange termijn. “De bouwactiviteiten zullen resulteren in een serieus verlies van marktaandeel voor het stadsdeelcentrum en serieuze omzetverliezen bij een behoorlijk deel van de bedrijven. Dit verlies zal op lange termijn niet meer goed kunnen worden gemaakt”, aldus het rapport. B en W waren niet tevreden over deze conclusie omdat vooral de nadruk op de korte termijn effecten was gelegd. De gemeente belegde op 24 september een bijeenkomst met een groot aantal deskundigen. De uitslag was dat de aanleg van de Noord-Zuidlijn via de Ferdinand Bolstraat wel degelijk voordelen had voor de buurt.

Vermeulen: “Het is onjuist om nu te zeggen: de economie zal er door aantrekken, dat weet je gewoon niet. We zullen door een dal moeten, een heel diep dal.” De gemeenteraad neemt op 27 november een definitieve beslissing over de aanleg van de lijn.

    • Anneke Visser