Themapagina Wereldvoedseltop 1996

Staatshoofden en wereldleiders buigen zich de komende week tijdens de Wereldvoedseltop in Rome over een actieplan om iedereen het recht op voedsel te garanderen. De top wordt gehouden onder de vlag van FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. In principe wordt nu voldoende voedsel voor iedereen geproduceerd, maar onder meer door oorlogen, armoede en distributieproblemen hebben 840 miljoen mensen nog steeds onvoldoende te eten. Doelstelling is uiterlijk in het jaar 2015 het aantal ondervoede mensen te halveren.