Schoolmanagement

Naar aanleiding van de berichtgeving over de situatie in het openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam (NRC HANDELSBLAD, 29 en 30 oktober) het volgende. Toen de discussies over deregulering en decentralisatie uitmondden in regelgeving voor het onderwijs had ik een goed gevoel: meer mogelijkheden voor de 'autonome' school, minder regeltjes uit Zoetermeer, meer ruimte voor eigen beleid.

Wij zetten onze schouders eronder, creëerden een klimaat waar leerlingen en personeel zich goed in voelden. Dat betekent elke dag weer alert zijn, letten op individuele leerlingen, signalen opvangen.

Kortom, hard werken aan de 'eigen' school. Dat lijkt aardig te lukken: goede (examen)resultaten in alle afdelingen gedurende vele achtereenvolgende jaren, maar bovenal die sfeer van respect voor elkaar. Dat ook veel ouders zich herkennen in dit 'leerlinggerichte profiel' en hun vertrouwen schenken aan de school, blijkt uit de nog steeds groeiende aanmelding.

Voor onze inspanningen worden wij nu beloond met 'bankroetberichten' over 'het' openbaar VO in de krant. Dat wij daar niet blij mee zijn is vanzelfsprekend. De 'oplossing' van de problemen geeft mij evenmin een gevoel van optimisme; deze wordt gezocht in een Mao Zedong-model, waarin een centrale directie met de schoolleidingen managementcontracten gaat afsluiten teneinde meer vinger aan de pols te houden bij het financiële en onderwijskundige (!) beleid van de scholen. De rationale hierachter ontgaat mij: een bedrijf dat geconfronteerd wordt met cijfers van een verliesgevende afdeling zal het wel uit zijn hoofd laten om de winstgevende afdelingen aan te pakken. Eerder zal men alle energie stoppen in het gezond maken van de verliesgevende delen van het bedrijf (of in laatste instantie de afdeling stopzetten).

Begrijp mij goed: ook op de scholen die negatieve cijfers tonen, werd en wordt door personeel, leerlingen en ouders hard gewerkt. Het gaat er echter om dat de problemen moeten worden opgelost op de plek(ken) waar zij zijn ontstaan. Laat de scholen die wel goed draaien echter niet de dupe zijn van ongevraagde verdeel-en-heers-modellen.

    • Libanon Lyceum
    • E.M. Oosterlaan