Multi-miljonairs (1)

Zonder inleiding en zonder enig verband met zijn verdere betoog worden door mr. J.C.M. Leijten (NRC HANDELSBLAD, 2 november), multi-miljonairs die kans zien geen belasting te betalen, zonder vorm van proces in één pennenstreek terechtgesteld en als 'misdadigers' veroordeeld.

Arme hooggeleerde - en door mij bewonderde - Leijten. Wat is er gebeurd dat Gij in dezelfde kardinale denkfout vervalt die u terecht gispt in de polemieken van Van Doorn c.s.? Er zijn in Nederland ongetwijfeld multi-miljonairs die geen belasting betalen. Zij zijn niet - zoals de meeste anderen - naar België gevlucht. Velen geven leiding aan de bedrijven die ze zelf hebben opgebouwd. De belastingwetgever heeft, in navolging van het buitenland, mogelijkheden gecreëerd om deze ondernemers binnen de landsgrenzen te houden. Daar maken zij gebruik van. Mogen ze alsjeblieft? Of hebben multi-miljonairs, anders dan de echte delinquenten en hun advocaten, niet het recht zich op de wet te beroepen? Of is Leijten's kwaadaardige uitval alleen maar bedoeld als een signaal naar de lezer dat hij nog steeds 'politiek correct' is?

    • A. van Herk