Meesteroplichter wordt letterdief

AMSTERDAM, 9 NOV. In de jongste plagiaat-affaire, die rond het boek 'Heer Olivier, niet-alledaagse fraude', figureren een aantal personen die, afgaande op harde taal van de door heer A. Olivier overgeschreven Britse auteur Jeffrey Robinson, elkaar binnenkort in de rechtszaal zullen treffen.

Allereerst is er de plagiaat-pleger zelf, de ex-meesteroplichter Heer Olivier die het zich volgens betrokken uitgevers wel héél erg gemakkelijk heeft gemaakt door niet eens uit te gaan van de originele Engelstalige versie van het boek The Laundrymen, maar door direct naar de Nederlandse vertaling te grijpen, naar De WitWassers, en deze goeddeels letterlijk over te schrijven.

Daarnaast is er de auteur van het boek dat geplagieerd is, de Amerikaan Jeffrey Robinson, die zich zo door Olivier gepakt voelt (“ik zie dit als een misdrijf”) dat hij gisteren meteen al riep “miljoenen guldens” te zullen claimen, waarbij hij onmiddellijk het woord bij de daad voegde door zijn Nederlandse advocaat, R. Middendorf, opdracht te geven maatregelen te nemen tegen zowel Heer Olivier als uitgeverij Het Spectrum.

Dan zijn er natuurlijk de advocaten, zoals de Britse raadsman die Robinson, conform de harde Angelsaksische praktijk, adviseerde Olivier “als een insekt te verpletteren”. En dan is er nog de uitgever van Heer Olivier, niet-alledaagse fraude die zich in zijn hemd gezet voelt en het omstreden boek deze week na een tip van een oplettende journalist onmiddellijk uit de handel heeft gehaald. En de uitgever van De WitWassers die vreest voor een maatschappelijke acceptatie van plagiaat. “Er wordt na al die affaires inmiddels een beetje lacherig over plagiaat gedaan. Zo van: er is er wéér iemand die een heel boek heeft overgeschreven”, aldus M. Roodnat van Uitgeverij Elmar die De WitWassers op de markt bracht. “Het lijkt er op dat plagiaat geaccepteerd raakt. Dat is een slechte zaak!”

Het plagiaat kwam deze week aan het licht, amper een paar dagen nadat Heer Olivier, niet-alledaagse fraude de schappen van de boekwinkels had bereikt. Bij Elmar hebben ze met verbazing het boek nageplozen. “Behalve het Woord vooraf, de eerste drie alineas uit Hoofdstuk I en het laatste hoofdstukje, is alles uit De WitWassers overgenomen en bijna alles daarvan letterlijk uit de vertaling”, meldt M. Hogendoorn van Elmar.

Robinson is woedend. “Ik zal er alles aan doen om er voor te zorgen dat meneer Olivier spijt krijgt over hetgeen hij gedaan heeft”, brieste hij gisteren. “Ik heb twee jaar aan dit boek gewerkt. Het is een internationale bestseller. Het boek heeft er toe bijgedragen dat Portugal zijn witwaswetgeving heeft aangepast. Dit plagiaat is een misdaad!” Heer Olivier zèlf waste zijn handen in onschuld. “Ik ben er een beetje ingestonken”, meent hij. “Ik heb al afgelopen juni mijn uitgever gevraagd of ik niet beter mijn bronnen kon vermelden. Hij heeft toen zijn hoofd geschud. Het hoefde niet. En nu speelt de uitgever de bal naar mij. Ik begrijp dat best, ik ben zelf ook zakenman.”

Het plagiaat betekent overigens niet automatisch het vroegtijdig einde van Olivier's boek. Hij kreeg gisteren al een telefoontje van Uitgeverij De Planeet, met het verzoek of zij het boek niet kunnen uitgeven. “Ja, want een boek over fraude met mijn kop op het omslag verkoopt goed.” A. Olivier werd eerder veroordeeld wegens valsheid in geschrifte en oplichting.

    • Geert van Asbeck