Klassenfoto

Het artikel 'Klassenfoto' van Gerrit Krol (NRC HANDELSBLAD, 29 oktober) begint veelbelovend. Er kan mij niet genoeg kritiek worden uitgeoefend op de nieuwe spelling. Helaas echter blijkt dat Krol te gemakzuchtig omgaat met heersende ideeën over het Gronings. Zo noemt hij 'pannenkoek' als een woord waarbij een Groninger zich de vingers aflikt vanwege de drie n's.

Ik geef toe dat er niets beters kinkt dan pann'n, binn'en of vrunn'n, maar de oplettende lezer ziet onmiddellijk dat de drie n's zich alle aan het eind van het woord bevinden. Voor wat betreft de samengestelde woorden gedraagt de Groninger zich nog steeds zoals iedere Nederlander dat vóór de nieuwe spelling deed: een Groninger houdt dus alleen maar van pankouk'n, pereboom'n, klazzefoto's en zo nu en dan kraande-artikel'n van Krol.

Er is dus helaas geen sprake van een 'vergroningsering' van het Nederlands (maar in het kader van de nieuwe spelling was dat ook niet te wensen geweest).

    • Fennie Steenhuis