KANKER

Wim Köhler schrijft in zijn stuk onder de kop 'Kanker is een regelfout' (W&O, 2 november): “Er zijn ongetwijfeld oncologen die denken dat deze visie op kanker uit de hoek van de alternatieve geneeskunde komt. Maar nee...”

Beter was het geweest als hij had geschreven: “Dat is zo, maar er blijkt nu ook in de reguliere wetenschap aandacht voor een dergelijk uitgangspunt te bestaan.” Het komt gelukkig steeds vaker voor dat inzichten die op verschillende manieren verkregen zijn elkaar aanvullen.

Geesteswetenschappelijke of intuïtieve kennis vindt zijn wederhelft in nieuwe ontdekkingen en zoekrichtingen in de natuurwetenschap. Of de twee koningskinderen ooit bij elkaar zullen komen hangt er in de eerste plaats van af of ze elkaar zien staan. In het bijzonder de antroposofische geneeskunde (eerder additief dan alternatief) neemt de natuurwetenschappelijke ontwikkelingen zeer serieus en beschikt over gereedschap om een brug te bouwen.

Zo wordt er al vele jaren gewerkt met het begrip levenskrachtenlichaam. (Vergelijk in het artikel van Köhler: “Het kankeronderzoek zou zich moeten richten op de regelprocessen waarmee levende organismen de werking van hun cellen in organen en weefsels op elkaar afstemmen.”) Mede op grond hiervan worden mensen (preventief) behandeld wanneer er sprake is van een zogenoemde precancerose, vooruitlopend dus op wat de Amerikaanse hoogleraar Sporn voor ogen staat. Zo nieuw is een dergelijke visie dus niet. Wel nieuw is dat het nu ook in de erkende vakbladen - en dus in de krant - uitgesproken mag worden. Voor wie werkelijk een andere richting wil inslaan, zonder z'n thuisland te verloochenen, is het op z'n minst interessant te weten dat er al mensen 'de overkant' aan het verkennen zijn.

    • J. Priester