Kabinet blijft bij keuze HSL-tracé

DEN HAAG, 9 NOV. Het kabinet houdt vast aan de keuze voor het tracé door het Groene Hart voor de hogesnelheidslijn, ondanks meerderheidssteun in de Tweede Kamer voor een maandag ingediende moetie waarin een voorkeur wordt uitgesproken voor de Bosvariant langs de snelwegen A4 en A13.

Dit zei vice-premier Dijkstal gistermiddag na afloop van de ministerraad. Het kabinet heeft nog geen definitieve beslissing genomen over de motie van de Kamer, omdat premier Kok en vice-premier Van Mierlo in het buitenland zijn. Maar volgens Dijkstal is uit een rondgang langs de aanwezige ministers tijdens de ministerraad gebleken dat zij nog altijd vasthouden aan het tracé door het Groene Hart. Volgens Dijkstal heeft het kabinetsvoorstel een zeer lange voorbereidingstijd gehad en zou een keuze voor een ander tracé resulteren in grote vertraging van de aanleg.

Dijkstal zei wel dat het kabinet bereid was “om alle argumenten nog eens goed op een rijtje te zetten in de hoop de twijfelaars nog te kunnen overtuigen”. Maar hij voegde eraan toe: “Wij denken dat de argumenten van het kabinet voor de lijn met een tunnel door het Groene Hart echt hout snijden en die geven we niet zomaar prijs.”

In een reactie zegt het Kamerlid Van Heemst (PvdA), die de motie voor de Bosvariant indiende, de uitspraken slechts te beschouwen als “een tussenbericht”. “We zullen de komende week, voordat het kabinet met een definitief standpunt komt, gebruiken om de regering ervan te overtuigen dat ze niet zomaar voorbij kan gaan aan zo'n brede politieke en maatschappelijke coalitie voor de Bosvariant.” D66'er Versnel, mede-ondertekenaar van de Bosmotie, wil pas reageren als het kabinet een definitief standpunt inneemt. CDA'er Verhagen, wiens partij de motie voor de Bosvariant zal steunen: “Een regering moet heel goed nadenken voordat het een uitspraak van een tweederde meerderheid in de Kamer naast zich neerlegt. Het gaat hier niet om de tabaksaccijns maar om de grootste naoorlogse investering in de infrastructuur.” De VVD, voorstander van het Groene-Harttracé, vindt Dijkstals uitlatingen “verstandig”.