Gelderland positief over Kamminga

ARNHEM, 9 NOV. De meeste fracties in Provinciale Staten van Gelderland zijn blij met voormalig MKB Nederland-voorman Jan Kamminga als nieuwe commissaris der koningin in de provincie. Kamminga zelf zei gisteravond in Lelystad de benoeming als “een feest' te beleven.

Met uitzondering van GroenLinks, dat de voorkeur geeft aan oud-minister Ed Nijpels wegens diens veronderstelde grotere betrokkenheid met het milieu, zijn alle partijen van mening dat Kamminga een geschikte opvolger zal zijn van Jan Terlouw. Over het geruzie in en rond de vertrouwenscommissie, die vorige maand een voordracht deed aan minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en naar verluidt in meerderheid Nijpels naar voren schoof, werd zo min mogelijk gezegd. Verschillende woordvoerders lieten gisteren wel weten aan te dringen op een diepgaande evaluatie van het werk van de commissie.

Grote woede heerst er in Gelderland over de suggestie van VVD-leider Bolkestein dat de vertrouwenscommissie gelekt zou hebben. Dat is volgens alle betrokkenen pertinent onwaar. “Ik voel me persoonlijk beledigd dat Bolkestein zoiets in het openbaar durft te zeggen”, aldus PvdA-fractievoorzitter W. Scheerder, lid van de commissie. “Hij maak het minister Dijkstal op deze manier mogelijk de voordracht van de commissie naast zich neer te leggen en een ander te benoemen. Zoiets is in Nederland absoluut not done. Dergelijke beschuldigingen kun je pas uiten na serieus onderzoek.” Bolkestein zou persoonlijk tegen de benoeming van Nijpels zijn.

Dijkstal bestreed gisteren na de ministerraad dat het kabinet het advies van de vertrouwenscommissie heeft genegeerd. “We hebben dat advies zeer serieus genomen, maar uiteindelijk is het de Kroon die een zelfstandige afweging maakt over de benoeming van een commissaris van de koningin.” Het is Dijkstal overigens “een doorn in het oog” dat vertrouwenscommissies namen laten lekken van kandidaten. Dijkstal heeft de rijksrecherche verzocht een onderzoek in te stellen naar de lekken in Gelderland.

De scheidend commissaris Terlouw zei gisteravond af te willen van de traditionele benoemingsprocedure. “Het beste is een gekozen commissaris, maar dat is de komende jaren niet mogelijk. Laat de Staten dan zelf een geschikte kandidaat zoeken en hem vragen te solliciteren. De commissaris kan zo'n sollicitatie vergezeld doen gaan van een voordracht aan de minister, en die kan de kandidaat benoemen. Dat is na een gekozen commissaris veruit de beste methode.”

Kamminga liet gisteravond in Lelystad weten heel blij te zijn met de benoeming. Nee, zei hij op vragen van journalisten, hij was door niemand gevraagd te solliciteren en was ook door niemand naar voren geschoven. “Ik heb het helemaal zelf gedaan. Ik ben op een punt beland dat ik niet langer èn mijn makelaardij in Groningen èn mijn bemoeienissen in Den Haag kan combineren. Ik wil me gaan wijden aan het openbaar bestuur, en deze functie past daar heel goed bij.” Hij wil een stimulerende bijdrage gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van Gelderland, zei Kamminga.