Erasmusbrug (2)

De bestuurders van Rotterdam hebben gekozen voor een brug van een onconventioneel model, dat vele miljoenen meer kostte dan een klassieke brug. Die brug is ons aangeprezen als een van bijzondere schoonheid en dat zou die miljoenen waard zijn. Dat men daarbij vergat een dergelijk onconventioneel ontwerp op windgevoeligheid te laten testen moet als een ernstige tekortkoming worden beschouwd.

Dit is des te erger als men weet, dat elders in de wereld catastrofen met nieuwe brugconstructies hebben plaatsgevonden en dat onze onderzoeksinstituten zeer wel in staat zijn onderzoek op dit gebied te doen.

Als angst voor een negatief advies de reden is geweest dat onderzoek niet te laten doen, dan hebben deze bestuurders hun plicht tegenover de belastingbetaler ernstig verzuimd. Zij moeten Erasmus Lof der Zotheid eens lezen en daar naar handelen.

    • C. van Essen