Dwalingen

Psychiaters als M. Zeegers, die abuse excuses te berde brengen ten gunste van verdachten aan zware misdrijven en volop TBS-opnamen adviseren, zijn niet direct de eerst aangewezenen om zich uit te laten over gerechtelijke dwalingen al dan niet veroorzaakt door 'vervolgers en aanklagers' (NRC HANDELSBLAD, 26 oktober).

Het aantal slachtoffers van zulke dwalingen is een fractie van het aantal slachtoffers van de TBS-recidivisten, die door de deskundige vakgenoten van Zeegers als genezen, danwel als rijp bevonden voor onbegeleid verlof, op de maatschappij worden losgelaten. De TBS is het droevige symbool geworden van de bemoeienis van psychiaters en psychotherapeuten met het strafrecht. In de achtenzestig (!) jaar van haar bestaan heeft nog nooit één gedegen wetenschappelijk onderzoek naar de werking ervan plaatsgevonden. Enige jaren geleden was er alleen sprake van een kosten-baten onderzoek door de Rekenkamer die tot de conclusie kwam dat het qua optreden van recidive niets uitmaakt of een veroordeelde zijn straf in een TBS-kliniek danwel in een drie maal goedkopere gevangeniscel ondergaat.

    • Drs. A.H. Kuckertz