Code tegen misbruik op scholen

DEN HAAG, 9 NOV. Om seksueel misbruik van leerlingen te voorkomen, moet er een gedragscode voor leraren komen. In deze gedragscode moet staan hoe zij dienen om te gaan met hun leerlingen. Ook moeten bijzondere scholen verplicht worden om aangifte te doen van gevallen van seksueel misbruik op school. Dit schrijft staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer.

Netelenbos zal de onderwijsorganisaties van basisonderwijs tot en met universitair onderwijs verzoeken spoedig gedragscodes op te stellen, die binnen de scholen “vertaald” moeten worden in gedragsregels. Op langere termijn moet de gedragscode onderdeel worden van de 'beroepscode' voor de leraar, op te stellen door de beroepsgroep zelf.

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs noemt als voorbeelden van richtlijnen die in een gedragscode kunnen worden vastgelegd dat een leraar niet aan slechts één leerling thuis bijles geeft, of dat een leraar en een leerling niet alleen 's avonds in de school zijn.

De staatssecretaris wil daarnaast alle scholen een aangifteplicht opleggen, wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van seksueel misbruik. Nu hebben alleen openbare scholen een dergelijke verplichting. Netelenbos schrijft dat zij er naar streeft leerlingen in het openbaar en bijzonder onderwijs “in gelijke mate te behandelen en te beschermen”. Scholen die zich niet aan de aangifteplicht houden, worden gekort in het geld dat ze krijgen van de overheid.