Bowles wordt nu stafchef van Witte Huis

WASHINGTON, 9 NOV. President Clinton zal de bankier Erskine Bowles (51) uit Noord-Carolina benoemen op de belangrijke post van stafchef van het Witte Huis.

Bowles zal zich de komende weken, samen met zijn voorganger Leon Panetta, ontfermen over de overgang van de oude ministersploeg naar een nieuwe. Clinton maakte dat gisteren bekend tijdens een persconferentie in het Witte Huis, de eerste in tien maanden.

De persconferentie was ook eerste gelegenheid dat journalisten de president konden ondervragen over de recente onthullingen dat de Democratische Partij illegale campagnebijdragen heeft geaccepteerd. Maar de president ging nauwelijks in op specifieke aantijgingen. Hij onderstreepte dat de Democratische Partij en zijn campagne-team aparte organisaties zijn.

Clinton zei uit de verkiezingsuitslag op te maken dat de Amerikanen hem hun vertrouwen hebben gegeven. Hij herhaalde zijn steun voor een ingrijpende hervorming van de regels. Suggesties dat de Amerikaanse politiek inzake Indonesië zou zijn beïnvloed door de grote donaties van Amerikanen die banden hebben met Indonesië wees hij scherp van de hand. “Ik spreek ook met Poolse Amerikanen, met joodse Amerikanen en met Italiaanse Amerikanen over ons buitenlandse beleid. Maar ìk besluit wat goed is voor Amerika”. Hij zei dat de aandacht van de media voor de Chinees-Amerikaanse fondsenwerver John Huang ervoor verantwoordelijk is dat sommigen nu minachtend spreken over Amerikanen van Aziatische oorsprong - een beschuldiging waar hij geen bewijs voor aandroeg.

De president riep het Congres op met hem samen te werken. Hij kondigde aan de Republikeinse leiders volgende week op het Witte Huis te zullen uitnodigen voor overleg over de begroting. “Het Amerikaanse volk wil dat we onze verantwoordelijkheden vervullen en in de eerste plaats Amerikanen zijn en pas in de tweede plaats Democraten, Republikeinen of onafhankelijken.”

Gezamenlijk zouden de tweede grote partijen nieuwe regels moeten opstellen voor de financiering van politieke campagnes. Ook zouden ze samen moeten zorgen dat het begrotingstekort wordt weggewerkt en dat het stelsel van sociale uitkeringen niet onbetaalbaar wordt.

    • Juurd Eijsvoogel