Winst Toyota

TOKIO, 8 NOV. Toyota, Japans grootste autoproducent, heeft in de eerste helft van het op 1 april begonnen boekjaar een winst voor belastingen behaald van 258,5 miljard yen (3,87 miljard gulden). Dat is veel meer dan de 68 miljard yen die over de eerste helft van het vorige boekjaar werd genoteerd.

De sterke winstgroei valt toe te schrijven aan de voor Toyota gunstige keer in de koersontwikkeling van de yen. Verder wist het concern zijn kosten flink te verlagen en zijn afzet behoorlijk te vergroten. Ook netto schoot de winst hard naar boven. Dit resultaat ging van 30,7 miljard naar 131,5 miljard yen. De winstgroei had groter kunnen zijn, maar afschrijvingen, meer uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling en hogere personeelskosten verhinderden dat. De omzet van Toyota nam met 9,6 procent toe tot 4,08 biljoen yen. Het concern verwacht voor het hele boekjaar een netto resultaat van 290 miljard yen en een omzet van 8,8 biljoen yen. (KRF)