Suriname

Naar aanleiding van het boek (NRC HANDELSBLAD, 6 november) van oud-minister Ter Beek (Defensie): Als Nederlandse regering in het najaar van 1991 besloten zou hebben legerleider Bouterse met militaire middelen te verhinderen in Suriname naar de macht te grijpen, zou dat een late erkenning zijn geweest van de militaire en politieke verantwoordelijkheid die Nederland draagt voor de revolutionaire wijze waarop de muitende onder-officier Bouterse in het voorjaar van 1980 aan de macht kwam.

    • R. de Jong