Steun voor Nederlands beleid van Duits instituut

DEN HAAG, 8 NOV. Lage werkgeverslasten op minimumlonen en gesubsidieerde banen voor mensen met een lage opleiding en arbeidsproduktiviteit zijn de beste methoden om de nadelen van internationalisering van de economie op te vangen. Mondialisering van de economie zorgt weliswaar voor meer welvaart voor westerse industrielanden zoals Nederland, maar kan een ongunstig effect hebben voor de mensen met de laagste inkomens.

Dat concludeert het Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, een toonaangevend Duits economisch onderzoeksinstituut, dat in opdracht van minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de invloed van internationalisering onderzocht op werkgelegenheidsbeleid op nationaal niveau. Het rapport staat volgende week in Parijs centraal tijdens een conferentie van de OESO, de organisatie van Westerse industrielanden en Japan.

De conclusies vormen een ondersteuning van het beleid van Melkert die gesubsidieerde extra banen in de collectieve sector en de marktsector creëert. Ook het voornemen van de bewindsman om in een volgende kabinetsperiode de minimumlonen te vrijwaren van werkgeverslasten, wordt met de studie ondersteund.

Het gaat de minister te ver om Nederland nu voor te stellen als een lichtend voorbeeld voor andere landen. De verhouding tussen het aantal werkenden en mensen zonder werk is in Nederland internationaal gezien zeer ongunstig. Niettemin concludeert het onderzoeksinstituut dat Nederland door samenwerking tussen sociale partners, overheid en monetaire autoriteiten - de overlegeconomie - in staat is snel en adequaat te reageren op zowel negatieve als positieve economische tendenzen. De Nederlandse economische prestaties zijn de afgelopen dertig jaar beter geweest dan de rest van Europa, luidt de constatering.

De werkgelegenheid in een Westers land wordt volgens de onderzoekers met name beïnvloed door de reactie van overheden op economische schokken, zoals een recessie, en nauwelijks door de internationalisering van handel en industrie. Tegelijkertijd gaan de onderzoekers ervan uit dat internationalisering zorgt voor economische groei en dat er een “sterke relatie bestaat tussen groei en werkgelegenheid”. Een gemiddelde groei van 2,5 à 3 procent is evenwel niet genoeg om de werkgelegenheid voor de langere termijn veilig te stellen, aldus het rapport dat de Amerikaanse situatie als voorbeeld neemt. Daar worden heel snel mensen ontslagen als er even een ongunstige periode is en nemen werkgevers slechts met moeite mensen aan als er een economische opleving is. Werknemers maken overuren tot het uiterste totdat werkgevers zekerheid hebben over de bestendigheid van een economische verbetering. Pas dan nemen werkgevers nieuwe mensen aan. Volgens de onderzoekers heeft dit op de lange termijn een gunstig effect op de werkgelegenheid.