Provincie fel tegen de Bos-variant voor HSL

DEN HAAG, 8 NOV. De provincie Zuid-Holland weigert bestuurlijke medewerking aan de totstandkoming van een hogesnelheidslijn als deze het zogeheten 'Bostracé' volgt. Dat schrijft commissaris van de koningin J.M. Leemhuis-Stout in een brief aan het kabinet.

Afgelopen maandag bleek een meerderheid in de Tweede Kamer voorstander van deze variant, die tussen Rotterdam en Amsterdam de snelwegen A13 en A4 volgt. Het kabinet wil dat de HSL in een tunnel onder het Groene Hart door gaat. Naar verwachting zal het kabinet pas volgende week met een reactie op de impasse komen, wanneer premier Kok is teruggekeerd van zijn werkbezoek aan Japan en de Filippijnen.

Leemhuis-Stout schrijft dat de provincie “met toenemende zorg” het debat in de Kamer gevolgd heeft. “Het gemak waarmee diverse fracties het A1-tracé (de kabinetsvoorkeur, red.) als een aantasting van het Groene Hart bestempelen doet volstrek onrecht aan de kwaliteit van de oplossingen die in goed bestuurlijk overleg tot stand zijn gekomen.”

Volgens haar heeft de provincie tot nu toe gekozen voor een “positieve benadering” van de HSL, “maar onze inzet heeft nadrukkelijk zijn grenzen. Die grens ligt bij de Bosvariant.” Leemhuis-Stout noemt dit tracé “niet realistisch” door, onder meer, de aantasting van natuurgebieden, woningbouwlocaties en bedrijfsterreinen. “Ook past een HSL-station bij Ypenburg niet in het ruimtelijk beleid dat wij in dit gebied voorstaan.”

Ze besluit dat “de nadelen voor ons zo groot zijn dat wij ons zullen verzetten tegen dit tracé. Gelet op de discussies in de bestuurlijke overleggen zullen tal van gemeenten zich eveneens tot het uiterste verzetten tegen de Bosvariant. Een inhoudelijk verzet, dat wortelt in de zorg dat er zonder goede inhoudelijke argumenten een beter tracé door een Kamermeerderheid van de hand dreigt te worden gewezen.”

Bestuurlijk verzet zal waarschijnlijk leiden tot jaren vertraging, mocht het kabinet besluiten de voorkeur van de Kamer te volgen.